Linh Tinh

Vạch kẻ đường 1.3

Dấu dòng kép 1.3

Vạch kẻ đường 1.3 là vạch kẻ đường dùng để phân chia hai luồng phương tiện đi ngược chiều nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về loại vạch kẻ đường này.

  • Vạch kẻ đường 1.2
  • Vạch kẻ đường 1.1

Vạch kẻ đường số 1.3

Là vạch kẻ đôi (2 vạch liên tục) màu trắng, rộng bằng nhau và bằng 10 cm, cách nhau 10 cm, dùng để phân 2 luồng xe đi từ 2 chiều ngược nhau trên đường có 4 làn xe trở lên. Các phương tiện không được phép đi qua vạch.

Mời bạn đọc cùng tham khảo các vạch kẻ đường tại các biển báo giao thông trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Vạch kẻ đường 1.3

#Vạch #kẻ #đường

Vạch kẻ đường 1.3Ý nghĩa của vạch kẻ đường (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Vạch kẻ đường kép số 1.3Vạch kẻ đường 1.3 là vạch kẻ đường được dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông từ 2 hướng ngược chiều nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vạch kẻ đường này nhé.Vạch kẻ đường 1.2Vạch kẻ đường 1.1Vạch kẻ đường số 1.3Là vạch kép (2 vạch liên tục) màu trắng, có chiều rộng bằng nhau và bằng 10 cm, cách nhau là 10 cm, dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông từ 2 hướng ngược chiều nhau trên những đường có từ 4 làn đường trở lên. Xe chạy không được đè qua vạch.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các vạch kẻ đường tại biển báo giao thông trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tham khảo thêm Biển báo 507 hướng rẽ Ý nghĩa của biển báo Biển báo 508a biểu thị thời gian Ý nghĩa của biển báo Biển báo 506b hướng đường ưu tiên Ý nghĩa của biển báo

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.