Linh Tinh

Vạch kẻ đường 1.1

1.1 “đường liền mạch

Vạch kẻ đường số 1.1 là vạch kẻ đường dùng để phân chia hai luồng xe. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về loại vạch kẻ đường này.

  • Biển báo 509 độ cao an toàn
  • Biển báo 508b cho biết thời gian

Vạch kẻ đường số 1.1

Vạch liền, vạch trắng, rộng 10 cm dùng để phân 2 luồng xe đi ngược chiều, xác định ranh giới đường cấm, ranh giới chỗ đỗ xe, ranh giới phân làn xe ở vị trí nguy hiểm. Đối với vạch này, xe không được trùng vạch.

Mời bạn đọc cùng tham khảo các vạch kẻ đường tại các biển báo giao thông trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Vạch kẻ đường 1.1

#Vạch #kẻ #đường

Vạch kẻ đường 1.1Ý nghĩa của vạch kẻ đường (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Vạch kẻ đường liền số 1.1Vạch kẻ đường số 1.1 là vạch kẻ đường được dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vạch kẻ đường này nhé.Biển báo 509 chiều cao an toànBiển báo 508b biểu thị thời gianVạch kẻ đường số 1.1Vạch liền, nét màu trắng, rộng 10 cm, dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau, xác định ranh giới phần đường cấm, ranh giới nơi đỗ xe, ranh giới của làn xe ở vị trí nguy hiểm. Đối với vạch này xe không được đè lên vạch.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các vạch kẻ đường tại biển báo giao thông trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tham khảo thêm Biển báo 507 hướng rẽ Ý nghĩa của biển báo Biển báo 508a biểu thị thời gian Ý nghĩa của biển báo Biển báo 506b hướng đường ưu tiên Ý nghĩa của biển báo

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.