Linh Tinh

Trẻ em ở độ tuổi nào thì bắt buộc hoàn thành chương trình tiểu học?

=> Bộ giáo dục và đào tạo đã áp dụng chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học mới từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp 1; trong năm học 2021 – 2022 áp dụng đối với lớp 2; năm học 2022 – 2023 áp dụng đối với lớp 3 và năm học 2023 – 2024 sẽ áp dụng đối với lớp 4.

Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với sự biến động của nghề nghiệp và cuộc sống. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12. Nội dung cơ bản của chương trình Hoạt động trải nghiệm gồm 5 lĩnh vực: Phát triển cá nhân; Cuộc sống gia đình; Đời sống nhà trường; Quê hương, đất nước và cộng đồng xã hội; Nghề nghiệp và phẩm chất người lao động.

Để biết thêm các quy định về chương trình giáo dục phổ thông mới, mời các bạn tham khảo thông tư sau: Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông mới

Trên đây Hoatieu.vn trả lời câu hỏi Trẻ em ở độ tuổi nào thì bắt buộc hoàn thành chương trình tiểu học và các quy định cơ bản trong chương trình giáo dục tiểu học mới. Hiện nay chương trình giáo dục đang có nhiều thay đổi nhằm phát triển toàn diện các kỹ năng của học sinh, để học sinh tự do sáng tạo, chủ động giải quyết các vấn đề được đưa ra, thầy cô chỉ là người hỗ trợ các em. Chương trình mới này có những điểm mạnh và cũng có những nhược điểm riêng. Hệ thống giáo dục nước ta đang cố gắng hoàn thiện chương trình này sao cho phù hợp với các bạn học sinh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

  • Nhà nước phổ cập giáo dục ở các cấp học nào?
  • Danh mục hàng hóa thiết yếu Hà Nội.
  • Danh mục hàng hóa thiết yếu tỉnh Khánh Hòa
  • Quy định hàng hóa thiết yếu tỉnh Đồng Nai
  • Danh mục hàng hóa thiết yếu tỉnh Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.