Giáo Dục

Toán 7 Luyện tập chung trang 50

Luyện tập chung Toán 7 giúp các em học sinh tham khảo, giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 50 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, Các em học sinh lớp 7 sẽ nắm chắc các phương pháp giải, cũng như lời giải chi tiết của các bài tập.

Với lời giải chi tiết và cách trình bày khoa học sẽ giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn, đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải bài tập Toán 7 Luyện tập chung trang 50 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 50 tập 1
  • Bài 3.12
  • Bài 3.13
  • Bài 3.14
  • Bài 3.15
  • Bài 3.16

Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 50 tập 1

Bài 3.12

Cho hình 3.28:

a) Tìm các góc so le trong với góc FIP; NMI.

b) Tìm các góc đồng dạng với góc EQP; NẾU P.

Câu trả lời gợi ý:

Nhìn vào hình ta có:

a) Góc so le trong với góc FIP là: góc IPQ.

Góc trong so le trong với góc NMI là: góc MIE hoặc góc MPQ.

b) Các góc đồng dạng với góc EQP là: góc MEF.

Các góc đồng dạng với góc IFP là: góc MNP.

Bài 3.13

Cho hình 3.29, biết widehat {xAz} = {50 ^ 0}; widehat {yBz} = {50 ^ 0}. Giải thích tại sao Ax // By.

Hình 3.29

Câu trả lời gợi ý:

Theo kết quả đầu ra, chúng tôi có:

 widehat {xAz} = widehat {yBz} = {50 ^ 0}

Mặt khác, hai góc đồng dư

=> Ax // By (Dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.14

Vẽ hình sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d ‘sao cho d // d’.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD // AB.

Câu trả lời gợi ý:

a) Chúng tôi thực hiện các bước sau:

Bước 1. Vẽ một đoạn thẳng bất kỳ d.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, kẻ một đoạn thẳng trên cạnh dài kia của thước. Đó là dòng d ‘

Chúng ta có hình sau:

Bài 3.14

b) Chúng tôi thực hiện các bước sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 4cm).

Bước 2. Lấy điểm C nằm ngoài đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với AB. Trên đoạn thẳng này lấy điểm D sao cho CD = 8cm. Khi đó CD = 2,4 = 2AB.

Chúng ta có hình sau:

Bài 3.14

Bài 3.15

Cho hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 350.

Hình 3.30

Chứng minh rằng MN // QP.

Câu trả lời gợi ý:

Chúng ta có: widehat {MNQ} = widehat {NQP} = {35 ^ 0}

Và hai góc so le trong

=> MN // PQ (dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.16

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax và By sao cho chúng tạo với AB hai góc trong so le trong có cùng số đo là 60.0 , (). Trong hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Tại sao?

Câu trả lời gợi ý:

Chúng ta có hình sau:

Bài 3.16

Chúng ta có widehat {xAB} = widehat {yBA} = {60 ^ 0}

Vì hai góc này ở vị trí so le trong nên hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By song song với nhau (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Luyện tập chung trang 50

#Toán #Luyện #tập #chung #trang


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.