Giáo Dục

Toán 7 Luyện tập chung trang 23

Toán 7 Luyện tập chung giúp các em tham khảo, giải các bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 23, 24 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, Các em học sinh lớp 7 sẽ nắm chắc các phương pháp giải, cũng như lời giải chi tiết của các bài tập.

Với lời giải chi tiết và cách trình bày khoa học sẽ giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn, đạt kết quả cao trong các bài thi, kiểm tra sắp tới. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải bài tập Toán 7 Luyện tập chung trang 14 Kết nối tri thức với cuộc sống

  • Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 24 tập 1
    • Bài 1.31
    • Bài 1.32
    • Bài 1.33
    • Bài 1.34

Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 24 tập 1

Bài 1.31

Tìm x, biết:

a) 2x + frac {1} {2} = frac {7} {9}

b) frac {3} {4} - 6x = frac {7} {{13}}

Câu trả lời gợi ý:

 begin {array} {l} a) 2x + frac {1} {2} = frac {7} {9} \ 2x = frac {7} {9} - frac {1} {2} \ 2x = frac {{14}} {{18}} - frac {9} {{18}} \ 2x = frac {5} {{18}} \ x = frac {5} {{18}}: 2 \ x = frac {5} {{18}}. Frac {1} {2} \ x = frac {5} {{36}} end {array}

Vì thế x = frac {5} {{36}}

 begin {array} {l} b) frac {3} {4} - 6x = frac {7} {{13}} \ - 6x = frac {7} {{13}} - frac { 3} {4} \ - 6x = frac {{28}} {{52}} - frac {{39}} {{52}} \ - 6x = frac {{- 11}} {{ 52}} \ x = frac {{- 11}} {{52}} :( - 6) \ x = frac {{- 11}} {{52}}. Frac {{- 1} } {6} \ x = frac {{11}} {{312}} end {mảng}

Vì thế x = frac {{11}} {{312}}

Bài 1.32

Diện tích của một số hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới được đưa ra trong bảng sau. Sắp xếp chúng theo thứ tự kích thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Hồ Diện tích (m.)2)
Baikal (Nga) 3,17. mườimười
Caspian (Châu Âu, Châu Á) 3,71. mười11
Ontario (Bắc Mỹ) 1.896. mườimười
Michigan (Hoa Kỳ) 5,8. mườimười
Superior (Bắc Mỹ) 8.21. mườimười
Victoria (Châu Phi) 6,887. mườimười
Erie (Bắc Mỹ) 2,57. mườimười
Vostok (Nam Cực) 1,56. mườimười
Nicaragua 8,264. mười9

Câu trả lời gợi ý:

Chúng ta có:

3,71. mười11 = 3,71. mười10 + 1 = 3,71. mười . mườimười = 37,1. mườimười

8,264. mười9 = 8,264. mười10 – 1 = 8,264. mườimười / 10 = 0,8264. mườimười

Một lần nữa chúng tôi có:

0,8264 <1,56 <1,896 <2,57 <3,17 <5,8 <6,887 <8,21 <37,1

=> Sắp xếp diện tích các hồ từ nhỏ đến lớn là:

Hồ Diện tích (m.)2)
Nicaragua 8,264. mười9
Vostok (Nam Cực) 1,56. mườimười
Ontario (Bắc Mỹ) 1.896. mườimười
Erie (Bắc Mỹ) 2,57. mườimười
Baikal (Nga) 3,17. mườimười
Michigan (Hoa Kỳ) 5,8. mườimười
Victoria (Châu Phi) 6,887. mườimười
Superior (Bắc Mỹ) 8.21. mườimười
Caspian (Châu Âu, Châu Á) 3,71. mười11
Erie (Bắc Mỹ) 2,57. mườimười
Vostok (Nam Cực) 1,56. mườimười

Bài 1.33

Tính toán hợp lý.

a) A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)

b) B = 4,75 + { left ({ frac {{- 1}} {2}} right) ^ 3} + 0, {5 ^ 2} - 3. Frac {{- 3}} {8}

c) C = 2021,2345. 2020,1234 + 2021,2345. (-2020.1234)

Câu trả lời gợi ý:

Thực hiện phép tính sau:

a) A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)

A = 32,125 – 18,45 – 37 – 13,675

A = (32,125 – 13,675) – 18,45 – 37 —-> Thuộc tính kết hợp

A = 18,45 – 18,45 – 37

A = -37

b) B = 4,75 + { left ({ frac {{- 1}} {2}} right) ^ 3} + 0, {5 ^ 2} - 3. Frac {{- 3}} {8}

 begin {matrix} B = 4,75 + left ({ dfrac {{- 1}} {8}} right) + { left ({ dfrac {1} {2}} right) ^ 2} + dfrac {9} {8} hfill \ B = dfrac {{19}} {4} + left ({ dfrac {{- 1}} {8}} right) + dfrac {1} {4} + dfrac {9} {8} hfill \ end {matrix}

B = left ({ frac {{19}} {4} + frac {1} {4}} right) + left[ {left( {frac{{ - 1}}{8}} right) + frac{9}{8}} right] —-> Thuộc tính kết hợp

B = frac {{20}} {4} + frac {8} {8} = 5 + 1 = 6

c) C = 2021,2345. 2020,1234 + 2021,2345. (-2020.1234)

C = 2021,2345. 2020,1234 – 2021,2345. 2020,1234

C = 0

Bài 1.34

Đặt một cặp dấu ngoặc “()” trong biểu thức sau để nhận được 0.

2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5

Câu trả lời gợi ý:

Thực hiện phép tính sau:

2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5)

= 2,2 – 2,2 = 0

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Luyện tập chung trang 23

#Toán #Luyện #tập #chung #trang


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.