Giáo Dục

Toán 7 Bài tập cuối chương X – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vở bài tập Toán 7 cuối chương X giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, biết cách giải tất cả các bài tập trong SGK Toán 7 Tập 2 trang 102 của sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với lời giải chi tiết Vở bài tập Toán 7 này còn giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập trong chương 10 – Một số dạng hình học, cũng như rèn luyện kĩ năng giải bài tập tốt môn Toán. Nhờ đó, bạn sẽ đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải bài tập Toán 7 cuối chương X sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 102 tập 2
  • Bài 10.20
  • Bài 10.21
  • Bài 10.22
  • Bài 10.23
  • Bài 10.24
  • Bài 10.25

Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 102 tập 2

Bài 10.20

Một hộp làm bằng bìa cứng có chiều dài 20cm, chiều rộng 14cm và chiều cao 15cm.

a) Thể tích của hộp.

b) Tính diện tích miếng bìa đó dùng để làm hình hộp.

Câu trả lời gợi ý:

a) Thể tích của hộp là:

20. 14. 15 = 4200 (cm3)

b) Diện tích miếng bìa để làm hình hộp tương ứng với diện tích xung quanh và diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhật.

Diện tích của tấm bìa được dùng để làm hộp là:

2. (14 + 20). 15 + 2. 20. 14 = 1580 (cm2)

Bài 10.21

Tính thể tích, chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lăng trụ trong hình 10.43.

Câu trả lời gợi ý:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

2. (4 + 9). 9 = 234

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

234 + 2. 9. 4 = 306

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

9. 4 . 9 = 324

Diện tích xung quanh lăng trụ là:

20 (5 + 12 + 13) = 600

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ là:

600 + 2. Frac {1} {2} .5.12 = 660

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

20. frac {1} {2} .5.12 = 600

Bài 10.22

Một số viên gạch được xếp thành hình hộp chữ nhật tạo thành hình lập phương có cạnh 20cm như hình 10.44.

a) Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình lập phương.

b) Tìm kích thước của mỗi viên gạch.

Hình 10.44

Câu trả lời gợi ý:

a) Diện tích xung quanh của khối lập phương là:

4 . 202 = 1600 (cm2)

Diện tích mặt đáy của hình lập phương là:

20 20 = 400 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

1600 + 2. 400 = 2400 (cm2)

b) Theo hình vẽ ta thấy chiều rộng của viên gạch hình chữ nhật bằng frac {1} {2} mặt bên của khối lập phương

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

20: 2 = 10 (cm)

Chiều cao của viên gạch bằng frac {1} {4} mặt bên của khối lập phương

Chiều cao của viên gạch là:

20: 4 = 5 (cm)

Như vậy mỗi viên gạch có kích thước: chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm.

Bài 10.23

Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Mọi người muốn lăn sơn tường và trần nhà. Hỏi diện tích được sơn bằng mét vuông, biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m.2?

Câu trả lời gợi ý:

Diện tích xung quanh căn phòng đó là:

2. (5 + 4. 3 = 21 (m.)2)

Tổng diện tích của căn phòng đó là:

21 + 2. 5. 4 = 61 (m2)

Diện tích cần sơn là tổng diện tích căn phòng trừ đi diện tích cửa ra vào nên diện tích lăn sơn là:

61 – 5,8 = 55,2 (m2)

Bài 10.24

Một bể cá hình chữ nhật bằng thủy tinh (không nắp) có chiều dài 80cm, rộng 50cm, cao 45cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35cm.

a) Tính diện tích tấm kính đã dùng để làm bể cá đó.

b) Một viên đá trang trí được đặt trong bể ngập hoàn toàn trong nước, mực nước của bể dâng lên 37,5cm. Tính thể tích của tảng đá.

Câu trả lời gợi ý:

a) Diện tích xung quanh bể cá là:

2. (80 + 50). 45 = 11700 (cm2)

Diện tích kính cần để làm bể cá là diện tích xung quanh và diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật nên diện tích kính cần thiết là:

11700 + (80. 50) = 15700 (cm2)

b) Chiều cao mực nước tăng lên là:

37,5 – 35 = 2,5 (cm)

Thể tích của nước dâng lên sau khi ném hòn đá sẽ bằng thể tích của hòn đá, vậy thể tích của hòn đá là:

4000 x 2,5 = 10000 (cm3)

Bài 10.25

Một cốc hình trụ chứa đầy nước. Nếu cho 5 viên nước đá vào trong cốc có cạnh 2cm thì lượng nước chảy ra là bao nhiêu?

Câu trả lời gợi ý:

Khối lượng của một viên đá là:

23 = 8 (cm3)

Tổng khối lượng của 5 viên đá là:

số 8 . 5 = 40 (cm3)

Thể tích của 5 cục nước đá sẽ bằng thể tích của nước dâng lên sau khi thêm nước đá.

=> Lượng nước tràn sẽ là 80cm3 quốc gia.

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Bài tập cuối chương X – Kết nối tri thức với cuộc sống

#Toán #Bài #tập #cuối #chương #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.