Giáo Dục

Toán 7 Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 46, 47, 48, 49 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải bài tập Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải các bài Giải bài 9 Chương III – Góc và đường thẳng song song trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải Toán 7 bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 49 tập 1
  • Bài 3.6
  • Bài 3.7
  • Bài 3.8
  • Bài 3.9
  • Bài 3.10
  • Bài 3.11

Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 49 tập 1

Bài 3.6

Quan sát hình 3.24.

a) Tìm một góc so le trong với góc MNB.

b) Tìm một góc tại vị trí nào đồng dạng với góc ACB.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng một phía.

d) Biết MN // BC, hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ.

Câu trả lời gợi ý:

a) Góc so le trong với góc MNB là góc NBC.

b) Góc đẳng hướng với góc ACB là góc ANM.

c) Cặp góc trong cùng phía là: góc MNB và góc MBC

d) Ta có: MN // BC

=> widehat {AMN} = widehat {ABC} (Hai góc đồng vị)

=> widehat {ANM} = widehat {ACB} (Hai góc đồng vị)

=> widehat {MNB} = widehat {NBC} (Hai góc nội thất so le nhau)

Bài 3.7

Quan sát hình 3.25. Biết . Hãy giải thích tại sao EF // NM.

Hình 3.25

Câu trả lời gợi ý:

Theo kết quả đầu ra, chúng tôi có:

 widehat {MEF} = {40 ^ 0}, widehat {EMN} = {40 ^ 0}

Hai góc nào widehat {MEF}, widehat {EMN} nằm ở vị trí so le trong

=> EF // NM

Bài 3.8

Quan sát hình 3.26, hãy giải thích vì sao AB // DC.

Hình 3.26

Câu trả lời gợi ý:

Chúng ta có:

AB vuông góc với AD => widehat {DAB} = {90 ^ 0}

CD vuông góc với AD => widehat {ADC} = {90 ^ 0}

=> widehat {DAB} = widehat {ADC} = {90 ^ 0}

Mặt khác, hai góc widehat {DAB}, widehat {ADC} nằm ở vị trí đồng vị.

Suy ra AB // CD

Bài 3.9

Cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A. Vẽ đường thẳng d ‘đi qua A và song song với d.

Câu trả lời gợi ý:

Sử dụng góc nhọn 600 bởi eh ke

Bài 3.9

Bài 3.10

Cho hai điểm A và B. Vẽ đường thẳng a qua A và đường thẳng b qua B sao cho a song song với b.

Câu trả lời gợi ý:

Vẽ đường thẳng b đi qua điểm B bất kì rồi kẻ đường thẳng a đi qua A và song song với b như bài tập 3.9

Bài 3.9

Bài 3.11

Vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN.

Câu trả lời gợi ý:

Chúng tôi làm theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 3cm).

Bước 2. Lấy điểm M nằm ngoài đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng qua M song song với đoạn thẳng AB. Trên đoạn thẳng này lấy điểm N sao cho MN = 3cm. Khi đó MN = AB = 3cm.

Chúng ta có hình sau:

Bài 3.11

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

#Toán #Bài #Hai #đường #thẳng #song #song #và #dấu #hiệu #nhận #biết


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.