Giáo Dục

Toán 7 Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 40, 41, 42, 43, 44, 45 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem phần gợi ý giải bài tập Bài 8: Góc có vị trí đặc biệt. Phân giác của một góc.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải các bài giải bài 8 Chương III – Góc và đường thẳng song song trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải Toán 7 bài 8: Góc có vị trí đặc biệt. Phân giác góc sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 45 tập 1
  • Bài 3.1
  • Bài 3.2
  • Bài 3.3
  • Bài 3,4
  • Bài 3.5

Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 45 tập 1

Bài 3.1

Cho hình 3.13, hãy nêu tên các cặp góc kề bù nhau.

Câu trả lời gợi ý:

Các cặp góc bù nhau trong Hình 3.13a: widehat {mOx}, widehat {xOn}

Các cặp góc bù nhau trong Hình 3.13b: widehat {AMB}, widehat {BMC}

Bài 3.2

Cho hình 3.14, nêu tên các cặp góc đối diện.

Hình 3.14

Câu trả lời gợi ý:

– Các cặp góc đối nhau trong hình 3.14a:

 widehat {yHx}, widehat {mHt}

 widehat {yHm}, widehat {xHt}

– Các cặp góc đối nhau trong hình 3.14b:

 widehat {AOB}, widehat {DOC}

 widehat {AOD}, widehat {BOC}

Bài 3.3

Vẽ một góc xOy có số đo là 600. Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox.

a) Kể tên hai góc phụ nhau trong hình vừa vẽ.

b) Tính số đo góc yOm.

c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo của các góc tOy và tOm.

Câu trả lời gợi ý:

Hình ảnh minh họa:

a) Hai góc kề bù nhau trong hình bên là góc xOy và góc yOm.

b) Quan sát hình bên ta có:

Góc xOy và góc yOm là hai góc kề bù nhau (câu a)

Có nguồn gốc từ: widehat {xOy} + widehat {yOm} = {180 ^ 0}

 begin {matrix} {60 ^ 0} + widehat {yOm} = {180 ^ 0} hfill \ Rightarrow widehat {yOm} = {180 ^ 0} - {60 ^ 0} = {130 ^ 0 } hfill \ end {matrix}

Vậy góc yOm có số đo là 1300

c) Theo đề bài, ta có:

Ot là tia phân giác của góc xOy

=> widehat {xOt} = widehat {yOt} = frac {{ widehat {xOy}}} {2} = frac {{{{60} ^ 0}}} {2} = {30 ^ 0}

Chúng ta có:

 widehat {tOm} = widehat {yOm} + widehat {yOt} = {130 ^ 0} + {30 ^ 0} = {160 ^ 0}

(Hay widehat {tOm} = {180 ^ 0} - widehat {xOt} = {180 ^ 0} - {30 ^ 0} = {160 ^ 0})

Bài 3,4

Cho hình 3.15a, biết widehat {DMA} = {45 ^ 0} . Tính số đo góc DMB.

Hình 3.15a

Câu trả lời gợi ý:

Nhìn vào hình ta có:

Góc DMA và góc DMB là các góc kề bù nhau

Có nguồn gốc từ: widehat {DMA} + widehat {DMB} = {180 ^ 0}

 begin {matrix} {45 ^ 0} + widehat {DMB} = {180 ^ 0} hfill \ Rightarrow widehat {DMB} = {180 ^ 0} - {45 ^ 0} = {135 ^ 0 } hfill \ end {matrix}

Bài 3.5

Cho hình 3.15b, biết widehat {xBm} = {36 ^ 0} . Tìm số đo của các góc còn lại trong hình vẽ.

Hình 3.15b

Câu trả lời gợi ý:

Nhìn vào hình ta có:

Góc mBx và góc mBy là hai góc kề bù nhau

Có nguồn gốc từ: widehat {xBm} + widehat {mBy} = {180 ^ 0}

 begin {matrix} {36 ^ 0} + widehat {mBy} = {180 ^ 0} hfill \ Rightarrow widehat {mBy} = {180 ^ 0} - {36 ^ 0} = {144 ^ 0 } hfill \ end {matrix}

Góc mBx và góc yBn là góc đối nhau

Có nguồn gốc từ: widehat {xBm} = widehat {yBn} = {36 ^ 0}

Góc mBy và góc nBx là hai góc đối đỉnh

Có nguồn gốc từ: widehat {yBm} = widehat {nBx} = {144 ^ 0}

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

#Toán #Bài #Góc #ở #vị #trí #đặc #biệt #Tia #phân #giác #của #một #góc


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.