Giáo Dục

Toán 7 Bài 7: Tập hợp các số thực

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 33, 34, 35, 36 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải bài tập Bài 7: Tập hợp các số thực.

Qua đây, các em sẽ biết cách giải các bài giải bài 7 Chương II – Số thực trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải Toán 7 bài 7: Tập hợp các số thực Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 36 tập 1
  • Bài 2.13
  • Bài 2.14
  • Bài 2.15
  • Bài 2.16
  • Bài 2.17
  • Bài 2.18

Câu trả lời gợi ý:

Bài 2.15

Bài 2.16

Tính toán:

a) left | {- 3.5} right |; b) left | { frac {{- 4}} {9}} right |; c) left | 0 right |; d) left | {2,0 (3)} đúng |.

Câu trả lời gợi ý:

 begin {array} {l} a) left | {- 3.5} đúng | = 3.5; \ b) left | { frac {{- 4}} {9}} right | = frac {4} {9}; \ c) left | 0 đúng | = 0; \ d) left | {2,0 (3)} đúng | = 2.0 (3) end {array}

Chú ý:

Nếu a ge 0 sau đó trái | a đúng | = a

Nếu a <0, thì trái | a đúng | = - a

Bài 2.17

Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

a) a = 1,25;

b) b = – 4,1;

c) c = – 1,414213562 ….

Câu trả lời gợi ý:

a) a = 1,25 có dấu dương, trái | a đúng | = trái | {1,25} đúng | = 1,25

b) b = – 4.1 có dấu âm, trái | b đúng | = trái | {- 4.1} đúng | = 4,1

c) c = – 1,414213562 …. có dấu âm, trái | c đúng | = trái | {- 1.414213562 ....} right | = 1,414213562….

Bài 2.18

Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn điều kiện trái | x đúng | = 2,5

Câu trả lời gợi ý:

Các số thực x thỏa mãn điều kiện trái | x đúng | = 2,5 là các số thực có khoảng cách từ mặt số đến gốc tọa độ là 2,5.

Đó là 2 số -2,5 và 2,5 nằm về hai phía so với gốc tọa độ O và cách gốc tọa độ O một khoảng 2,5 đơn vị.

Chú ý: Có hai số thực có giá trị tuyệt đối là một số dương cho trước.

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Bài 7: Tập hợp các số thực

#Toán #Bài #Tập #hợp #các #số #thực


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.