Giáo Dục

Toán 7 Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 Tập 1 trang 29, 30, 31, 32 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải bài tập Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải các bài giải bài 6 Chương II – Số thực trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải Toán 7 bài 6: Số vô tỉ. Sách số học căn bậc hai Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 32 tập 1
  • Bài 2.6
  • Bài 2.7
  • Bài 2.8
  • Bài 2.9
  • Bài 2.10
  • Bài 2.11
  • Bài 2.12

Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 32 tập 1

Bài 2.6

Nói {153 ^ 2} = 23409. Hãy tính toán sqrt {23409}

Câu trả lời gợi ý:

 sqrt {23409} = 153

Bài 2.7

Từ các số là bình phương của 12 số tự nhiên đầu tiên, hãy tìm các căn bậc hai của các số sau:

a) 9;

c) 81;

b) 16;

d) 121

Câu trả lời gợi ý:

a) Vì {3 ^ 2} = 9 Nên sqrt 9 = 3

b) Vì {4 ^ 2} = 16 Nên sqrt {16} = 4

c) Vì {9 ^ 2} = 81 Nên sqrt {81} = 9

d) Vì {11 ^ 2} = 121 Nên sqrt {121} = 11

Bài 2.8

Khi tìm căn bậc hai của một số tự nhiên, chúng ta thường nhân số đó thành thừa số nguyên tố. Như là:

Tại vì 324 = {2 ^ 2} {. 3 ^ 4} = {({2.3 ^ 2}) ^ 2} = {18 ^ 2} Nên sqrt {324} = 18

Tính căn bậc hai số học của 129 600.

Câu trả lời gợi ý:

Chúng ta có: 129 { rm {}} 600 = {2 ^ 6} {. 3 ^ 4} {. 5 ^ 2} = {({2 ^ 3} {. 3 ^ 2} .5) ^ 2} = {360 ^ 2} Nên sqrt {129600} = 360

Bài 2.9

Tìm độ dài các cạnh của hình vuông có diện tích bằng:

a) 81 dm2;

b) 3 600 m2;

c) 1 ha

Câu trả lời gợi ý:

a) Độ dài các cạnh của hình vuông là: sqrt {81} = 9 (dm)

b) Độ dài các cạnh của hình vuông là: sqrt {3600} = 60 (m)

c) Đổi 1 ha = 10 000 m2

Độ dài các cạnh của hình vuông là: sqrt {100000} = 100 (m)

Chú ý: Câu c cần chuyển đổi trước khi tìm căn bậc hai của số học.

Bài 2.10

Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau và sau đó làm tròn kết quả đến độ chính xác 0,005.

a) 3; b) 41; c) 2 021

Câu trả lời gợi ý:

Làm tròn kết quả đến độ chính xác 0,005 tức là làm tròn đến hàng trăm gần nhất.

 begin {array} {l} a) sqrt 3 = 1,73205 .... khoảng 1,73 \ b) sqrt {41} = 6,40312 .... khoảng 6,40 \ c) sqrt {2021 } = 44,95553 .... khoảng 44,96 end {mảng}

Bài 2.11

Biết rằng bình phương các đường chéo của hình chữ nhật bằng tổng bình phương độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó. Một hình chữ nhật có chiều dài 8 dm và chiều rộng 5 dm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Bài 2.11

Câu trả lời gợi ý:

Ta có: Bình phương hai đường chéo của hình chữ nhật là: {5 ^ 2} + {8 ^ 2} = 25 + 64 = 89

Độ dài đường chéo của hình chữ nhật là: sqrt {89} = 9,43398 ... (dm)

Làm tròn kết quả này ta được: 9,4 dm

Chú ý: Độ dài đường chéo của hình chữ nhật bằng căn bậc hai số học của tổng bình phương độ dài các cạnh của nó

Bài 2.12

Được lát sân vuông diện tích 100m.2Có bao nhiêu viên gạch vuông có cạnh dài 50 cm (liên quan đến các khớp nối là không đáng kể)?

Câu trả lời gợi ý:

Diện tích 1 viên gạch là: 502 = 2500 (cm2) = 0,25 m2.

Số viên gạch cần dùng là: 100: 0,25 = 400 (cái)

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

#Toán #Bài #Số #vô #tỉ #Căn #bậc #hai #số #học


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.