Giáo Dục

Toán 7 Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 Tập 2 trang 25, 26, 27, 28 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải các bài giải bài 1 Chương 7 – Biểu thức đại số trong SGK Toán 7 Tập 2 Những chân trời sáng tạo. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải Toán 7 bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số Chân trời sáng tạo

 • Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 28 tập 2
  • Bài 1
  • Bài 2
  • bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 28 tập 2

Bài 1

Viết biểu thức số biểu thị chu vi hình hộp chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 4cm và chiều cao là 2cm.

Câu trả lời gợi ý:

Biểu thức số biểu diễn diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật: V = 7.4.2.

Bài 2

Viết biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 cm.

Câu trả lời gợi ý:

Gọi kích thước chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là: x (cm) và x – 7 (cm).

Chu vi hình chữ nhật là: 2.x. (x – 7)

bài 3

Viết biểu thức đại số biểu thị thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4 cm và chiều cao hơn chiều cao 2 cm.

Câu trả lời gợi ý:

Cho chiều dài của hình hộp chữ nhật là x (cm), khi đó chiều rộng và chiều cao của hình chữ nhật là: x – 4 (cm) và x – 2 (cm).

Biểu thức đại số của thể tích hình hộp chữ nhật là: V = x. (X – 4). (X – 2).

Bài 4

Viết biểu thức đại số biểu thị:

một. Tổng cộng x ^ {2} và 3y

b. Tổng bình phương của a và b.

Câu trả lời gợi ý:

Tổng hợp của x ^ {2}3y: x ^ {2} + 3y.

b) Tổng các bình phương của a và b: a ^ {2} + b ^ {2}

Bài 5

Lan có x nghìn đồng và tiêu hết y nghìn đồng thì Lan được Mai đưa z nghìn đồng. Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền Lan có sau khi Mai thêm z nghìn đồng. Tính số tiền Lan có khi x = 100, y = 60, z = 50.

Câu trả lời gợi ý:

Số tiền Lan có là: x – y + z.

Nếu x = 100, y = 60, z = 50 thì số tiền Lan có là: 100 – 60 + 50 = 90 nghìn đồng.

Bài 6

Đơn giản hóa các biểu thức đại số sau:

một. 6 (yx) – 2 (xy)

b. 3x ^ {2} + x-4x-5x ^ {2}

Câu trả lời gợi ý:

a) 6 (yx) – 2 (xy) = 6y – 6x – 2x + 2y = -8x + 8y.

b) 3x ^ {2} + x-4x-5x ^ {2} = -2x ^ {2} -3x.

Bài 7

Một khu vườn hình vuông có dạng hình 5 cạnh bằng a (m) có lối đi quanh vườn rộng 1,2 m. Viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn còn lại để tính diện tích mảnh vườn còn lại khi a = 20.

Bài 7

Câu trả lời gợi ý:

Kích thước của một mặt phần còn lại của khu vườn là: a – 1,2 (m)

Diện tích phần còn lại của khu vườn: (a-1,2) ^ {2}.

Với a = 20, diện tích còn lại là: (20-1,2) ^ {2} = 353,44 m ^ {2}

Bài 8

Tiền lương bình quân tháng của công nhân trong xí nghiệp năm thứ n kể từ năm 2015 được tính bằng biểu thức C (1 + 0,04) ^ {n}, trong đó C = 5 triệu đồng. Tính tiền lương bình quân tháng của công nhân nhà máy đó vào năm 2020 (ứng với n = 5).

Câu trả lời gợi ý:

Tiền lương bình quân tháng của công nhân xí nghiệp đó vào năm 2020 (ứng với n = 5) là:

5. (1 + 0,04) ^ {5} = 6,08 (triệu đồng).

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số

#Toán #Bài #Biểu #thức #số #biểu #thức #đại #số


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.