Lớp 6

Toán 6 Bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Giải Toán 6 trang 65, 66 Tập 2 sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích mà hatienvenicevillas.com.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Giải Toán 6 Tỉ số – Tỉ số phần trăm được biên soạn đầy đủ trả lời các câu hỏi phần bài tập cuối bài trang 65, 66. Qua đó giúp các bạn học sinh có thể so sánh với kết quả mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức của bản thân. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập Toán 6 bài 9 chương 5 tập 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 65, 66 tập 2

Câu 1

Tính tỉ số của:

a) frac{4}{3}m và 75cm

b) frac{7}{{10}} giờ và 25 phút

c) 10kg và 10 tạ.

Gợi ý đáp án

a) Đổi 75cm = frac{{75}}{{100}} = frac{3}{4} m

=> Tỉ số: frac{4}{3}:frac{3}{4} = frac{{16}}{9}.

b) Đổi 25 phút = frac{{25}}{{60}} = frac{5}{{12}} giờ

=> Tỉ số: frac{7}{{10}}:frac{5}{{12}} = frac{{42}}{{25}}

c) Đổi 10 tạ = 1000 kg

=> Tỉ số: 10:1000 = frac{1}{{100}}

Câu 2

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:

a) 16 và 75;

b) 6,55 và 8,1.

Gợi ý đáp án 

a) Tỉ số phần trăm của 16 và 75 là:

frac{{16}}{{75}}.100% = 21,3%

b) Tỉ số phần trăm của 6,55 và 8,1 là:

frac{6,55}{8,1}.100%=80,9%

Câu 3

Một doanh nghiệp thống kê số lượng xi măng bán được trong bốn tháng cuối năm 2019 ở biểu đồ trong Hình 1.

a) Hỏi tháng nào doanh nghiệp bán được nhiều xi măng nhất? Ít xi măng nhất?

b) Tính tỉ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng số lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Gợi ý đáp án

Theo biểu đồ, ta có:

Khối lượng xi măng bán ra trong tháng 9 là: 3.30 = 90 (tấn).

Khối lượng xi măng bán ra trong tháng 10 là: 3.30 = 90 (tấn).

Khối lượng xi măng bán ra trong tháng 11 là: 4.30 = 120 (tấn).

Khối lượng xi măng bán ra trong tháng 12 là: 4.30 + 15 = 135 (tấn).

a) Tháng doanh nghiệp bán được nhiều xi măng nhất là tháng 12 với 135 tấn.

Tháng 9 và tháng 10 doanh nghiệp bán ra được ít xi măng nhất với 90 tấn.

b) Tổng số lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng là: 90 + 90 + 120 + 135 = 435 tấn.

Tỉ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng số lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng là: frac{135}{435}.100% = 31.03%

Vậy tỉ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng số lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng là 31,03%.

Câu 4

Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau (đơn vị: người):

Xếp loại thi đua
Tổ
Giỏi Khá Đạt
Tổ 1 17 8 5
Tổ 2 13 8 4
Tổ 3 13 7 5

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người?

b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?

Gợi ý đáp án

a) Số người của tổ 1 là: 17 + 8 + 5 = 30 (người).

Số người của tổ 2 là: 13 + 8 + 4 = 25 (người).

Số người của tổ 3 là: 13 + 7 + 5 = 25 (người).

Vậy số người của tổ 1, tổ 2 và tổ 3 lần lượt là: 30 người, 25 người, 25 người.

b) Tổng số người của cả đội là: 30 + 25 + 25 = 80 (người).

Số lao động giỏi của cả đội là: 17 + 13 + 13 = 43 (người).

Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi của cả đội so với số người cả đội là:

frac{43}{80}.100% = 53,75% > 53%

Vậy thông báo của đội trưởng hoàn toàn chính xác.

Câu 5

Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau:

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người?

b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?

Gợi ý đáp án

a) Tổ 1 có 17+8+5=30 người

Tổ 2 có 13+8+4=25 người

Tổ 3 có 13+7+5=25 người.

b) Số lao động giỏi ở cả đội là: 17+13+23=43 người

Số người ở cả đội là: 30+25+25=80 người.

Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là:

frac{43}{80} cdot 100 %=53,75 %

=> Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cá đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53 % là đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.