Lớp 6

Toán 6 Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân

Giải Toán 6 trang 55, 56 Tập 2 sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích mà hatienvenicevillas.com.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Giải Toán 6 Phép nhân, phép chia số thập phân được biên soạn đầy đủ trả lời các câu hỏi phần bài tập cuối bài trang 55, 56. Qua đó giúp các bạn học sinh có thể so sánh với kết quả mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức của bản thân. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập Toán 6 bài 5 chương 5 tập 2 trang 55, 56, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 55, 56

Câu 1

Tính:

a) 200 . 0,8

b) (- 0,5) . (- 0,7)

c) (- 0,8). 0,006

d) (- 0,4) . (- 0,5) . (- 0,2)

Gợi ý đáp án

a) 200 . 0,8 = 200 . 0,2 . 4

= 40 . 4  = 160

b) (- 0,5) . (- 0,7)

= 0,5 . 0,7 = 0,35

c) (- 0,8) . 0,006

= ( 0,1 . 0.001) . (- 8) . 6

= 0,001 . (- 48) = – 0,0048

d) (- 0,4) . (- 0,5) . (- 0,2)

= (- 0,4) . 0,1

= – 0,04

Câu 2

Cho 23 . 456 = 10 488. Tính nhẩm:

a) 2,3 . 456

b) 2,3 . 45,6

c) (- 2,3) . (- 4,56)

d) (- 2,3) . 45 600

Gợi ý đáp án

a) 2,3 . 456 = 23 . 0,1 . 456

= 10 488 . 0,1 = 10 48,8

b) 2,3 . 45,6 = ( 23 . 0,1) . (456 . 0,1)

= ( 23 . 456) . (0,1 . 0,1)

= 10 488 . 0,01 = 104,88

c) (- 2,3) . (- 4,56) = (- 23 . 0,1) . (- 456 . 0,01)

= 10 488 . 0,001 = 10,488

d) (- 2,3) . 45 600 = (- 23 . 0,1) . (456 . 100)

= (- 23 . 456) . (0,1 . 100)

= – 10 488 . 10

= – 104 880

Câu 3

Tính:

a) 46,827 : 90

b) (- 72,39) : (- 19)

c) (- 882) : 3,6

d) 10,88 : (- 0,17)

Gợi ý đáp án

a) 46,827 : 90 = 0,5203

b) (- 72,39) : (- 19) = 3,81

c) (- 882) : 3,6 = – 245

d) 10,88 : (- 0,17) = – 64

Câu 4

Cho 182 : 13 = 14. Tính nhẩm:

a) 182 : 1,3

b) 18,2 : 13

Lời giải chi tiết

a)

begin{array}{l}182:1,3 = 182:frac{{13}}{{10}}\ = 182.frac{10}{13}= frac{{182.10}}{{13}} = 14.10 = 140 end{array}

b)

begin{array}{l}18,2:13{rm{ }} = left( {182:10} right):13\ = left( {182:13} right):10\ = 14:10\ = 1,4end{array}

Câu 5

Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 4,2 m, chiều rộng 3,5 m và chiều cao 3,2 m. Người ta muốn sơn lại trần nhà và bốn bức tường bên trong phòng. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,4 m2m2

a) Tính diện tích cần sơn lại.

b) Giá tiền công sơn lại tường và trần nhà đều là 12 000 đồng/m”. Tính tổng số tiền công để sơn lại căn phòng đó.

Gợi ý đáp án

Diện tích căn phòng là: 4,2 . 3,5 . 3,2 = 47,04 (m2)

a) Gọi diện tích phần cần sơn là x. Ta có:

x = 47,04 – 5,4 = 41,64 (m2)

b) Tổng tiền công để sơn lại căn phòng là: 41,64 . 12 000 = 499 680 (đồng)

Câu 6

Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Gợi ý đáp án

Diện tích thửa ruộng là: 110 . 78 = 8580 (m2)

Ta có 8580 m2m2 = 8580 . 0.0001 = 0,858 ha

Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

0,858 . 71,5 = 61,347 (tạ)

Câu 7

Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích 0,9 m2 thì vừa khít. Tính diện tích của mỗi tấm kính.

Gợi ý đáp án

Chiều rộng và chiều dài của tấm kính lớn lần lượt là a và b

Chiều rộng và chiều dài của tấm kính nhỏ lần lượt là c và d

Ta có: a=frac{1}{2} b Rightarrow b=2 a=> Diện tích tấm kính lớn bằng: a cdot 2 a

c=frac{1}{2} a(d o a=d)=> Diện tích tấm kính nhỏ bằng: a cdot frac{1}{2} a

Theo đề bài ta có: a cdot 2 a+a cdot frac{1}{2} a=0,9

2 a^{2}+frac{a}{2}=0,9 

mathrm{a}=0,6(mathrm{~m}) 

=>mathrm{d}=0,6(mathrm{~m})

mathrm{b}=2 cdot mathrm{a}=0,6 cdot 2=1,2(mathrm{~m})

mathrm{c}=frac{1}{2} mathrm{a}=frac{a}{2}=frac{0,6}{2} mathrm{a}=0,3(mathrm{~m})

Câu 8

Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm. Dùng một khăn vải hình tròn để phủ lên mặt bàn thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn dài 20 cm. Tính diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn, lấy π = 3,14

Gợi ý đáp án

Đường kính của khăn vải bằng đường kính của mặt bàn cộng với độ dài hai phần khăn rủ xuống là:

150 + 20 + 20 = 190 (cm).

Bán kính của khăn vải là:

190:2 = 95 (cm).

Diện tích của chiếc khăn trải bàn là:

π.952= 3,14.9025 = 2338,5 cm2.

Bán kính của mặt bàn là: 150 : 2 = 75 (cm).

Diện tích mặt bàn là:

π.752= 3,14.5625 = 17662,5 cm2..

Diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mặt bàn là:

28338,5 – 17662,5 = 10 676 (cm2).

Câu 9

Sử dụng máy tính cầm tay

Dùng máy tính cầm tay để tính:

3,14 . 7,652;

(- 10,3125) : 2,5;

54,369 : (- 4,315).

Gợi ý đáp án

Bằng cách sử dụng máy tính cầm tay, ta có bảng kết quả sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.