Lớp 6

Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

Giải Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, biết cách giải phần Thực hành và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 19, 20 sách Chân trời sáng tạo.

Qua đó, giúp các em chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như hoàn thành tốt bài tập cô giáo giao. Đồng thời, nắm chắc cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương V – Phân số Toán 6 tập 2. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành

Thực hành 1

Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lí:

left( {frac{{20}}{7}.frac{{ - 4}}{{ - 5}}} right) + left( {frac{{20}}{7}.frac{3}{{ - 5}}} right)

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép tính:

begin{matrix} left( {dfrac{{20}}{7}.dfrac{{ - 4}}{{ - 5}}} right) + left( {dfrac{{20}}{7}.dfrac{3}{{ - 5}}} right) hfill \ = left( {dfrac{{20}}{7}.dfrac{4}{5}} right) + left( {dfrac{{20}}{7}.dfrac{{ - 3}}{5}} right) hfill \ = dfrac{{20}}{7}.left( {dfrac{4}{5} + dfrac{{ - 3}}{5}} right) hfill \ = dfrac{{20}}{7}.dfrac{{4 + left( { - 3} right)}}{5} = dfrac{{20}}{7}.dfrac{1}{5} = dfrac{{20.1}}{{7.5}} = dfrac{{4.5}}{{7.5}} = dfrac{4}{7} hfill \ end{matrix}

Thực hành 2

Tính:

a) frac{{ - 2}}{7}:frac{4}{7}

c) 4:frac{{ - 2}}{5}

b) frac{{ - 4}}{5}:frac{{ - 3}}{{11}}

d) frac{{15}}{{ - 18}}:6

Gợi ý đáp án:

a) frac{{ - 2}}{7}:frac{4}{7} = frac{{ - 2}}{7}.frac{7}{4} = frac{{left( { - 2} right).7}}{{7.4}} = frac{{ - 2}}{4} = frac{{ - 1}}{2}

b) frac{{ - 4}}{5}:frac{{ - 3}}{{11}} = frac{{ - 4}}{5}.frac{{11}}{{ - 3}} = frac{{left( { - 4} right).11}}{{5.left( { - 3} right)}} = frac{{ - 44}}{{ - 15}} = frac{{44}}{{15}}

c) 4:frac{{ - 2}}{5} = frac{4}{1}.frac{5}{{ - 2}} = frac{{4.5}}{{1.left( { - 2} right)}} = - 10

d) frac{{15}}{{ - 18}}:6 = frac{{15}}{{ - 18}}.frac{1}{6} = frac{{15.1}}{{left( { - 18} right).6}} = frac{{5.3}}{{left( { - 6} right).3.6}} = frac{5}{{ - 36}} = - frac{5}{{36}}

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 20 tập 2

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức

a) (frac{-2}{-5} : frac{3}{-4}).frac{4}{5} b) frac{-3}{-4} : (frac{7}{-5}.frac{-3}{2}) c) frac{-1}{9}.frac{-3}{5}+frac{5}{-6}.frac{-3}{5}+frac{5}{2}.frac{-3}{5}

Gợi ý đáp án:

a) ( frac{-2}{-5} : frac{3}{-4}).frac{4}{5}

= (frac{-2}{-5} . frac{-4}{3}) . frac{4}{5} = frac{-2.-4}{-5.3}. frac{4}{5}

= frac{-8}{15}. frac{4}{5} = frac{-8.4}{15.5} = frac{-32}{75}

b) frac{-3}{-4} : (frac{7}{-5}.frac{-3}{2})

= frac{3}{4} : frac{7.-3}{-5.2} = frac{3}{4}: frac{21}{10}

= frac{3}{4}.frac{10}{21} = frac{3.10}{4.21} = frac{30}{84}

c) frac{-1}{9}.frac{-3}{5}+frac{5}{-6}.frac{-3}{5}+frac{5}{2}.frac{-3}{5}

= frac{-3}{5}. (frac{1}{9} + frac{-5}{6} + frac{5}{2})

= frac{-3}{5}. ( frac{-2}{18} + frac{-15}{18} + frac{45}{18})

= frac{-3}{5}. frac{-2-15+45}{18} =frac{-3}{5}.frac{28}{18}

= frac{-3.28}{5.18}= frac{-84}{90}

Bài 2

Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tối trung bình 40km/h. Hãy tính độ dài đoạn đường đó. Người lái xe muốn thời gian chạy hết quãng đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Đổi 8 phút = frac{2}{15} giờ

5 phút = frac{1}{12}

Độ dài quãng đường đó là:

frac{2}{15}. 40 = frac{16}{3} (km)

Người lái xe muốn thời gian chạy hết quãng đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình là:

frac{16}{3} : frac{1}{12} = 64 (km/h)

Đáp số: 64 km/h

Bài 3

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong đó có cách tính tổng diện tích các hình chữ nhật AEFD và EBCF. Hai cách đó minh họa tính chất nào của phép nhân phân số?

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Cách 1: Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

frac{4}{7} . (frac{3}{4} + frac{9}{8}) = frac{15}{14} (m^{2})

=> Tính chất phân phối của phép nhân

Cách 2: Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

frac{4}{7} . (frac{3}{4} + frac{9}{8}.frac{4}{7} = frac{4}{7} . (frac{3}{4} + frac{9}{8}) = frac{15}{14} (m^{2})

=> Tính chất kết hợp của phép nhân

Đáp số: frac{15}{14} (m^{2})

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.