Lớp 6

Toán 6 Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng

Toán 6 Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các câu hỏi Luyện tập, Vận dụng cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 55, 56 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với toàn bộ lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 35 Chương VIII – Những hình hình học cơ bản. Vậy mời các em cùng theo dõi để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà nhé:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụng

Luyện tập

Cho đoạn thẳng PQ dài 12 đơn vị. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng PQ và F là trung điểm của đoạn thẳng PE. Tính độ dài đoạn thẳng EF.

Gợi ý đáp án:

Vì E là trung điểm của đoạn thẳng PQ nên ta có: EP = EQ = dfrac{{PQ}}{2} = dfrac{{12}}{2} = 6 đơn vị

Vì F là trung điểm của đoạn thẳng PE nên ta có: EF = FE = FP = dfrac{{PE}}{2} = dfrac{6}{2} = 3 đơn vị.

Vận dụng

Vòng quay mặt trời trong khu vui chơi Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh có điểm cao nhất là 60 m, điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Hỏi trục của vòng quay nằm ở độ cao nào?

Vòng quay mặt trời

Gợi ý đáp án:

Gọi D là điểm ở mặt đất, T là trục, M là điểm cao nhất, N là điểm thấp nhất như hình vẽ dưới, do vậy ta có MD = 60m; ND = 6m

Vòng quay mặt trời

Vì điểm N nằm giữa hai điểm M và D nên:

MN + ND = MD

MN = MD – ND

Thay số: MD = 60m; ND = 6m ta được:

MN = 60 – 6 = 54m

Vì trục là tâm nên T là trung điểm MD do đó:

MT=TN=frac{MN}{2}=frac{54}{2}27left(mright)

Vì N nằm giữa hai điểm T và D nên: TN + ND = TD

Thay số: TN = 27m; ND = 6m, ta có: TD = 27 + 6 = 33 (m)

Vậy trục của vòng quay nằm ở độ cao 33m so với mặt đất.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 56 tập 2

Bài 8.15

Cho hình vẽ sau:

Bài 8.15

a. Em hãy dùng thước thẳng để kiếm tra xem điểm E có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không.

b. Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có các đầu mút là các điểm đã cho.

Gợi ý đáp án:

a. Vì E nằm giữa A và C mà AE = EC nên E là trung điểm của AC.

b. Vì E nằm giữa B và D mà BE = ED nên E là trung điểm của BD.

Bài 8.16

Tính độ dài của đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của nó nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm.

Gợi ý đáp án:

Vì trung điểm I của AB nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm nên ta có:

AB = 4,5.2 = 9(cm).

Bài 8.17

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD = 2cm, hãy tính độ dài của đoạn thẳng AB.

Bài 8.17

Gợi ý đáp án:

Vì D là trung điểm của đoạn thẳng AC nên ta có:

AC = DC.2 = 2.2 = 4 (cm).

Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có:

AB = AC.2 = 4.2 = 8 (cm).

Bài 8.18

Giả sử có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó. Em sẽ làm thế nào nếu:

a. Dùng thước đo độ dài;

b. Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

Gợi ý đáp án:

a. Dùng thước đo độ dài tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau:

  • Dùng thước đo độ dài của cây gậy.
  • Lấy kết quả đo đó chia đôi, ta được khoảng cách từ trung điểm cây gậy đến các đầu mút của cây gậy.
  • Dùng thước đo lại với khoảng cách vừa tìm được ta xác định được trung điểm của cây gậy.

b. Dùng sợi dây để tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau:

  • Ta đặt sợi dây sao cho thu được một đoạn bằng độ dài của cây gậy
  • Ta gập đoạn sợi dây đó lại sao cho hai đầu sợi dây trùng nhau. Nếp gập cắt sợi dây thành hai phần bằng nhau.
  • Sau đó ta đặt sợi dây vừa gập lên cây gậy ta sẽ tìm được điểm chia cây gậy thành hai phần bằng nhau đó chính là trung điểm của cây gậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.