Lớp 6

Toán 6 Bài 10: Hai bài toán về phân số

Giải Toán 6 trang 69, 70 Tập 2 sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích mà hatienvenicevillas.com.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Giải Toán 6 Hai bài toán về phân số được biên soạn đầy đủ trả lời các câu hỏi phần bài tập cuối bài trang 69, 70. Qua đó giúp các bạn học sinh có thể so sánh với kết quả mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức của bản thân. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập Toán 6 bài 10 chương 5 tập 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 69, 70

Câu 1

Tính

a) frac{3}{{14}} của – 49;

b) frac{3}{4} của frac{{ - 18}}{{25}};

c) 1frac{2}{3} của 3frac{2}{9};

d) 40% của frac{{20}}{9}.

Gợi ý đáp án

a) - 49.frac{3}{4} = frac{{ - 49.3}}{{14}} = frac{{ - 21}}{2}

b) frac{{ - 18}}{{25}}.frac{3}{4} = frac{{ - 18.3}}{{25.4}} = frac{{ - 27}}{{50}}

c) 3frac{2}{9}.1frac{2}{3} = frac{{29}}{9}.frac{5}{3} = frac{{145}}{{27}}

d)frac{20}{9}.frac{40}{100}=frac{20}{9}.frac{2}{5}=frac{40}{45}=frac{8}{9}.

Câu 2

Tìm một số, biết:

a) frac{2}{{11}} của nó bằng 14;

b)frac{5}{7} của nó bằng frac{{25}}{{14}};

c) frac{5}{9} của nó bằng frac{{ - 10}}{{27}};

d) 30% của nó bằng 90.

Gợi ý đáp án

a) Số đó là: 14:frac{2}{{11}} = 14.frac{{11}}{2} = 77

b) Số đó là:frac{{25}}{{14}}:frac{5}{7} = frac{{25}}{{14}}.frac{7}{5} = frac{5}{2}

c) Số đó là:frac{{ - 10}}{{27}}:frac{5}{9} = frac{{ - 10}}{{27}}.frac{9}{5} = frac{{ - 90}}{{135}} = frac{{ - 2}}{3}

d) Số đó là: 90:frac{{30}}{{100}} = 90.frac{{100}}{{30}} = 300.

Câu 3

Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thải trong xóm.

Hết ngày, An thu được 9 kg rác khó phân huỷ và 12 kg rác dễ phân huỷ.

a) An đem frac{3}{4} rác dễ phân huỷ đi đổi cây, biết cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đổi được một cây sen đá. Vậy An nhận được bao nhiêu cây sen đá?

b) Số rác khó phân huỷ bạn An thu được bằng frac{3}{{20}} số rác khó phân huỷ cả đội thu được. Đội của An thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rác khó phân huỷ?

Muốn tìm giá trị frac{m}{n} của số a cho trước, ta tính a.frac{m}{n},left( {m in mathbb{N},,n in {mathbb{N}^*}} right).

Muốn tìm một số biết frac{m}{n} của nó bằng a, ta tính a: frac{m}{n}left( {m,n in {mathbb{N}^*}} right).

Gợi ý đáp án

a) Số kg rác của An để đi đổi sen đá là: 12.frac{3}{4} = 9 (kg)

Theo bài ra cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đối được một cây sen đá.

Vậy An đổi được 9 : 3 = 3 (cây)

b) Đội của An thu được số ki lô gam rác khó phân hủy là:

9:frac{3}{{20}} = 9.frac{{20}}{3} = 60,(kg).

Câu 4

Gấu túi là một loài thú có túi, ăn thực vật, sống ở một số bang của Ô-xtrây-li-a. Nó có chiều dài cơ thể từ 60 cm đến 85 cm và khối lượng từ 4 kg đến 15 kg. Màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Gấu túi hoạt động vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là một vài loại lá cây bạch đàn, khuynh diệp.

Gấu túi dành frac{3}{4} thời gian trong ngày để ngủ. Con người dùng frac{1}{3} thời gian trong ngày để ngủ. Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người là bao nhiêu giờ?

Gợi ý đáp án

Số giờ gấu túi ngủ là: 24 . frac{3}{4} = 18 (giờ)

Số giờ con người ngủ là: 24 . frac{1}{3} = 8 (giờ)

Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người số giờ là: 18 – 8 = 10 (giờ)

Câu 5

Bác Nhung gửi ngân hàng 10 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,8%/năm.

a) Hết kì hạn 1 năm, bác Nhung rút được cả gốc và lãi là bao nhiêu?

b) Giả sử hết kì hạn 1 năm, bác Nhung không rút gốc và lãi thì sau 2 năm, bác Nhung có cả gốc và lãi là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất không thay đổi qua hằng năm.

Gợi ý đáp án

a) Hết kì hạn 1 năm, bác Nhung rút được cả gốc và lãi là:

10 + 10 . 6,8% = 10,68 (triệu đồng)

b) Nếu không rút, số tiền bác Nhung nhận lại sau năm thứ 2 là:

10,68 + (10,68 . 6,8%) = 11,41 (triệu đồng).

Câu 6

Năm nay thành phố A có 3 triệu người. Giả sử tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của thành phố đều là 2%. Số dân của thành phố A là bao nhiêu người:

a) Sau 1 năm?

b) Sau 2 năm?

Gợi ý đáp án

a) Sau 1 năm số dân của thành phố A là: 3+ 3.2% = 3,06 (triệu người)

b) Sau 2 năm số dân của thành phố A là: 3,06 + (3,06 . 2%) = 3,1212 (triệu người).

Câu 7

Lượng nước trong cỏ tươi là 55%. Nếu muốn có 135 kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy bao nhiêu ki-lô-gam cỏ tươi?

Gợi ý đáp án

Cỏ khô (không chứa nước) chiếm số phần trong cỏ tươi là: 100%- 55% = 45%

Nếu muốn có 135 kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy số ki-lô-gam cỏ tươi là:

135 : frac{{45}}{{100}} = 135 . frac{{100}}{{45}} = 300 (kg).

Câu 8

Để làm món thịt kho dừa ngon, ta cần có cùi dừa, thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ bằng frac{3}{2} lượng cùi dừa và lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,6 kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki-lô-gam cùi dừa và bao nhiêu ki-lô-gam đường để làm món thịt kho dừa?

Gợi ý đáp án

Theo bài ra 0,6 kg thịt ba chỉ bằng frac{3}{2} lượng cùi dừa.

Vậy số kg cùi dừa tương ứng với 0,6 kg thịt ba chỉ là: 0,6 : frac{3}{2} = 0,4 (kg).

Số kg đường là: 5% . 0,4 = 0,02 kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *