Giáo Dục

Toán 10 Bài tập cuối chương II – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Vở bài tập Toán 10 cuối chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Sách Nối kiến ​​thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 10 có thêm gợi ý tham khảo và dễ dàng so sánh kết quả khi làm bài tập SGK Toán trang 31, 32.

Giải bài tập SGK Toán 10 cuối chương 2 Tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi vấn đề được giải thích chi tiết. Qua đó giúp các em củng cố, khắc sâu những kiến ​​thức đã học trong chương trình chính khóa; có thể tự học, tự kiểm tra kết quả học tập của bản thân.

Vở bài tập Toán 10 cuối chương II sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 10 Vở bài tập cuối chương II trang 31, 32
  • Bài 2.7 trang 31
  • Bài 2.8 trang 31
  • Bài 2.9 trang 31
  • Bài 2.10 trang 31
  • Bài 2.11 trang 31
  • Bài 2.12 trang 31
  • Bài 2.13 trang 31

Giải Toán 10 Vở bài tập cuối chương II trang 31, 32

Bài 2.7 trang 31

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào sau đây?

A. x + y> 3

B. {x ^ 2} + {y ^ 2} le 4

C. left ({x - y} right) left ({3x + y} right) ge 1

D. {y ^ 3} - 2 le 0

Câu trả lời được đề xuất

Chọn một

Bài 2.8 trang 31

Cho bất phương trình 2x + y> 3. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Một. Bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

GỠ BỎ. Bất phương trình đã cho không có nghiệm

. Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm

DỄ. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là bên trái[ {3; + infty } right)

Gợi ý đáp án

Bất phương trình 2x+y>3 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn và có vô số nghiệm.

Chọn C.

Bài 2.9 trang 31

Hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x – y < 3?

A.

B.

C.

D.

Câu trả lời được đề xuất

Xét đường thẳng xy = 3:

Cho x = 0 => y = -3 => Đường thẳng đi qua A (0; -3)

=> Loại đáp án A và B vì hai đường thẳng trong hình bên không đi qua A.

Thay tọa độ O vào biểu thức xy ta được: xy = 0-0 = 0 <3

=> Điểm O thỏa mãn bất đẳng thức.

=> Điểm O thuộc miền biểu thức của bất phương trình xy <3

Chọn DỄ DÀNG vì điểm O nằm trên phần không bị gạch bỏ.

Bài 2.10 trang 31

Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số?

A. left { begin {array} {l} x - y < 0\2y ge 0end{array} right.

B. left{ begin{array}{l}3x + {y^3} < 0\x + y> 3 end {array} right. “Width =” 137 “height =” 48 “data-type =” 0 “data-latex =” B. left { begin {array} {l} 3x + {y ^ 3} <0 \ x + y> 3 end {array} right. “class =” lazy “data-src =” https: / /tex.vdoc.vn?tex=B.%20%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D3x%20%2B%20%7By%5E3%7D%20%3C%200% 5C% 5Cx% 20% 2B% 20y% 20% 3E% 203% 5Cend% 7Barray% 7D% 20% 5Cright. “></p> </td> <td style=

C. left { begin {array} {l} x + 2y <0 \ {y ^ 2} + 3 < 0end{array} right.

D. left { begin {array} {l} - {x ^ 3} + y <4 \ x + 2y < 1end{array} right.

Câu trả lời được đề xuất

Tôi thấy hệ thống left { begin {array} {l} x - y < 0\2y ge 0end{array} right. là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số với hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số x - y < 0,2y ge 0.

Đáp án B bị loại vì 3x + {y ^ 3} < 0 không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn số.

Đáp án C là vì {y ^ 2} + 3 < 0 không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn số.

Đáp án D loại vì - {x ^ 3} + y < 4 không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn số.

Bài 2.11 trang 31

Đối với hệ bất phương trình left { begin {array} {l} x - y < - 3\2y ge - 4end{array} right.. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho?

A. (0,0)

B. (-2; 1)

C. (3; -1)

D. (-3; 1)

Câu trả lời được đề xuất

Đã chọn.

Bài 2.12 trang 31

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình dfrac {{x + y}} {2} ge dfrac {{2x - y + 1}} {3} trên mặt phẳng tọa độ.

Câu trả lời được đề xuất

 begin {array} {l} dfrac {{x + y}} {2} ge dfrac {{2x - y + 1}} {3} \ Leftrightarrow 3 left ({x + y} right) ge 2 left ({2x - y + 1} right) \ Leftrightarrow 3x + 3y ge 4x - 2y + 2 \ Leftrightarrow x - 5y le - 2 end {array}

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình: học sinh tự rút ra

Bước 1: Vẽ đường thẳng d: x – 5y = – 2 (nét liền)

Bước 2: Lấy điểm O (0,0) thay vào biểu thức x-5y, ta được: x-5y = 0-5.0 = 0 <-2

=> Điểm O thuộc miền biểu thức của bất phương trình.

Vậy miền của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng có cạnh là đường thẳng d và chứa gốc tọa độ O.

Bài 2.13 trang 31

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình left { begin {array} {l} x + y < 1\2x - y ge 3end{array} right. trên mặt phẳng tọa độ

Câu trả lời được đề xuất

Xác định miền nghiệm của bất phương trình x + y <1

+ Vẽ đường thẳng d: x + y = 1 (nét chấm)

+ Vì 0 + 0 = 0

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình x + y le 1 là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ O.

Xác định miền nghiệm của bất phương trình 2x - y ge 3

+ Vẽ đường thẳng d ‘: 2x – y = 3

+ Vì 0 + 0 = 0

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình 2x - y ge 3 là nửa mặt phẳng có bờ d ‘không chứa gốc tọa độ O.

Vậy miền vô nghiệm là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho (Không có đường thẳng d ‘).

Xem chi tiết bài viết

Toán 10 Bài tập cuối chương II – Kết nối tri thức với cuộc sống

#Toán #Bài #tập #cuối #chương #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.