Giáo Dục

Toán 10 Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Giải Toán 10 bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên bảng và biểu đồ của Creative Horizons là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 10 có thêm gợi ý tham khảo, dễ dàng so sánh kết quả khi làm bài tập SGK Toán trang 111, 112.

Giải SGK Toán 10 Bài 2 trang 111 → 112 Chân trời sáng tạo Tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi vấn đề được giải thích chi tiết. Qua đó giúp các em củng cố, khắc sâu những kiến ​​thức đã học trong chương trình chính khóa; có thể tự học, tự kiểm tra kết quả học tập của bản thân.

Giải Toán 10: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên bảng và đồ thị

  • Giải Toán 10 trang 111, 112 Chân trời sáng tạo – Tập 1
    • Bài 1 trang 111
    • Bài 2 trang 111
    • Bài 3 trang 112

Giải Toán 10 trang 111, 112 Chân trời sáng tạo – Tập 1

Bài 1 trang 111

Bảng sau liệt kê số lớp và số học sinh theo lớp của một trường trung học.

Đơn vị mười 11 thứ mười hai
Số lớp 9 số 8 số 8
Số học sinh 396 370 345

Hiệu trưởng trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường không quá 45 học sinh.

Biết rằng trong bảng trên có một điểm không được tính, hãy tìm điểm đó.

Câu trả lời được đề xuất

Từ bảng ta tính được số học sinh trung bình của mỗi lớp (số học sinh chia cho số lớp) như bảng dưới đây:

Đơn vị mười 11 thứ mười hai
Số học sinh trung bình trên một lớp 44 46 29

Chúng tôi thấy rằng số học sinh trung bình của một lớp 11 vượt quá 45 học sinh. Do đó, trong bảng dữ liệu đã cho, khối 11 bị đếm sai.

Bài 2 trang 111

Số trường trung học phổ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng trong năm 2008 và 2018 được thể hiện trong biểu đồ dưới đây.

Cho biết các câu sau đây đúng hay sai:

a) Số trường trung học phổ thông của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008.

b) Tại Gia Lai, số trường THPT năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm 2008.

Câu trả lời được đề xuất

Nhìn vào biểu đồ ta thấy số trường THPT của các tỉnh năm 2018 lớn hơn năm 2008 nên phát biểu ở câu a) là đúng.

Số trường THPT của Gia Lai năm 2008 là gần 35 trường, nhưng năm 2018 số trường ít hơn 45 trường nên câu b) sai.

Bài 3 trang 112

Biểu đồ dưới đây thể hiện giá trị sản phẩm bình quân (đơn vị: triệu đồng) thu được trên một ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản trên cả nước từ năm 2014 đến năm 2018. Hãy cho biết các nhận định sau. đúng hay sai:

a) Giá trị sản phẩm thu được bình quân trên một ha mặt nước nuôi trồng thủy sản cao hơn trên một ha đất trồng trọt.

b) Giá trị sản phẩm thu được trên cả diện tích đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản có xu hướng tăng dần từ năm 2014 đến năm 2018.

c) Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản bình quân gấp 3 lần / ha đất trồng trọt.

Câu trả lời được đề xuất

Nhìn vào biểu đồ ta thấy giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản cao hơn trên 1 ha đất canh tác, do đó câu a) là đúng.

Dễ dàng nhận thấy giá trị sản phẩm bình quân thu được trên một ha mặt nước nuôi trồng thủy sản (hoặc đất trồng trọt) có xu hướng tăng từ năm 2014 đến năm 2018. Do đó, nhận định ở câu b2,3) là đúng. .

Từ năm 2014 đến 2018, giá trị sản phẩm thu được bình quân trên 1 ha đất trồng trọt tăng từ 80 lên 95, trong khi trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản từ gần 180 lên 225, cao gấp khoảng 2 lần. 2,3 lần. Do đó, câu c) là sai.

Xem chi tiết bài viết

Toán 10 Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

#Toán #Bài #Mô #tả #và #biểu #diễn #dữ #liệu #trên #các #bảng #và #biểu #đồ


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.