Giáo Dục

Toán 10 Bài 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Giải Toán 10 bài 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân Chân trời sáng tạo là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 10 có thêm gợi ý tham khảo và dễ dàng so sánh kết quả khi làm bài tập SGK Toán trang 24 tập 2.

Giải bài tập SGK Toán 10 Bài 1 trang 24 Chân trời sáng tạo Tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi vấn đề được giải thích chi tiết. Qua đó giúp các em củng cố, khắc sâu những kiến ​​thức đã học trong chương trình chính khóa; có thể tự học, tự kiểm tra kết quả học tập của bản thân.

Lời giải SGK Toán 10: Quy tắc cộng và nhân

 • Giải Toán 10 trang 24 Chân trời sáng tạo – Tập 2
  • Bài 1 trang 24
  • Bài 2 trang 24
  • Bài 3 trang 24
  • Bài 4 trang 24
  • Bài 5 trang 24

Giải Toán 10 trang 24 Chân trời sáng tạo – Tập 2

Bài 1 trang 24

Một thùng đựng 6 quả dưa hấu, một thùng khác đựng 15 quả thanh long. Từ hai hộp này,

một. Có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long?

b. Có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long?

Câu trả lời được đề xuất

một. Công việc chọn dưa hấu hoặc thanh long có 2 phương án thực hiện:

 • PA1: Chọn 1 trong số 6 quả dưa hấuMũi tên bên phải có 6 cách để chọn
 • PA2: Chọn 1 trong 15 quả thanh long Mũi tên bên phải Có 15 tùy chọn để lựa chọn.

Mũi tên bên phải Áp dụng quy tắc cộng: 6 + 15 = 21 cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long vào thùng.

b. Công việc chọn dưa hấu và thanh long bao gồm 2 công đoạn:

 • Lựa chọn 1: Chọn 1 quả dưa hấu trong số 6 quả dưa hấu Mũi tên bên phải có 6 cách để chọn
 • Phương án 2: Chọn 1 quả thanh long trong số 15 quả thanh long Mũi tên bên phải Có 15 tùy chọn để lựa chọn.

Mũi tên bên phải Áp dụng quy tắc nhân ta có: 6.15 = 90 cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long.

Bài 2 trang 24

Tung một đồng xu và một con xúc xắc cùng một lúc, nhận được kết quả xuất hiện trên đồng xu (đầu hoặc ngửa) và số chấm xuất hiện trên xúc xắc.

một. Tính số kết quả có thể xảy ra.

b. Vẽ một sơ đồ cây và liệt kê tất cả các kết quả.

Câu trả lời được đề xuất

một. Kết quả của việc tung một đồng xu và một con xúc xắc bao gồm hai bước:

 • Lựa chọn 1: Có 2 khả năng khi tung đồng xu (đầu hoặc ngửa)
 • Phương án 2: Có 6 khả năng khi tung xúc xắc (1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm).

Mũi tên bên phải Áp dụng quy tắc nhân ta có: 2,6 bằng 12 kết quả có thể có.

b. Biểu đồ:

Bài 3 trang 24

Tại nhà hàng chuyên phục vụ cơm văn phòng, thực đơn có 5 món chính, 3 món phụ và 4 món nhậu. Ở đây, thực khách có bao nhiêu cách chọn bữa trưa gồm món chính, món phụ và đồ uống?

Câu trả lời được đề xuất

Lựa chọn bữa trưa gồm một món chính, một món phụ và một thức uống gồm 4 công đoạn:

 • Lựa chọn 1: Chọn 1 món chính trong số 5 món chínhMũi tên bên phải có 5 cách để chọn
 • CD2: Chọn 1 món phụ trong số 3 món phụ Mũi tên bên phải Có 3 cách để chọn.
 • Bài tập 3: Chọn 1 đồ uống trong số 4 đồ uống Mũi tên bên phải Có 4 cách để chọn.

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân: 5.3.4 = 60 cách chọn bữa trưa.

Bài 4 trang 24

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là chữ số chẵn và chữ số hàng đơn vị là chữ số lẻ?

Câu trả lời được đề xuất

Công việc chọn số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là chữ số chẵn, chữ số hàng đơn vị là chữ số lẻ gồm 3 công đoạn:

 • Phương án1: Chữ số hàng trăm có 4 cách chọn (2,4,6,8)
 • Bài tập 2: Chữ số hàng chục có 10 cách chọn (0 rightarrow9)
 • Phương án 3: Chữ số hàng đơn vị có 5 cách chọn (1,3,5,7,9)

Mũi tên bên phải Áp dụng quy tắc nhân: 4.10.5 = 200 số thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Bài 5 trang 24

Bạn An có thể đi từ nhà đến trường theo các con đường như hình 11, kể cả các con đường đi qua các nhà sách.

một. Bạn An có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường mà không phải qua hiệu sách?

b. Bạn có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường?

Câu trả lời được đề xuất

một. Việc An chọn cách đi từ nhà đến trường mà không qua nhà sách có 3 giai đoạn:

 • Bài 1: Từ nhà An đến hiệu sách có 3 con đường. Mũi tên bên phải có 3 cách để chọn
 • Cao đẳng 2: Từ nhà sách đến trường có 2 đường.Mũi tên bên phải Có 2 cách để chọn.

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân với 3.2 = 6 lựa chọn.

Vậy An có 6 cách đi từ nhà đến trường qua hiệu sách.

b. Con đường mà An chọn để đi từ nhà đến trường có hai giai đoạn:

 • Bài1: Từ nhà An đến hiệu sách, có 5 cách chọn
 • Cao đẳng 2: Từ nhà sách đến trường có 2 cách chọn

Mũi tên bên phải Áp dụng quy tắc nhân có: 5,2 = 10 cách chọn.

Vậy An có 10 cách đi từ nhà đến trường.

Xem chi tiết bài viết

Toán 10 Bài 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân

#Toán #Bài #Quy #tắc #cộng #và #quy #tắc #nhân


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.