Linh Tinh

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2022

Tải xuống

Tôi xin cam đoan những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày tháng năm ……
Người nộp đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, phường, thị trấn5

(Chứng nhận đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: …………………………………………………… ..

2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………….

3. Thời điểm đăng ký sử dụng đất: …………………….

4. Thời điểm hình thành tài sản gắn liền với đất: ………………………………………….

5. Tình trạng tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất: ……………………. ……………

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………………….

7. Các nội dung khác: ………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm ……
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm ……
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tọa

(Ký tên và đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung quy định tại các điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; thực hiện đăng ký đất đai riêng). nội dung điểm 4 không được chứng nhận; nếu tài sản đăng ký riêng lẻ thì không chứng nhận nội dung điểm 2 và điểm 3 mục này)

2. Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND THÀNH PHỐ …………
…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Số: ……. / TTr-TNMT

……, ngày tháng năm ………..

BÁO CÁO
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gửi: Ủy ban nhân dân … ………….. ……

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

– Căn cứ Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thi hành Luật Đất đai;

– Căn cứ ý kiến ​​thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi đến, ……………… Tài nguyên và Môi trường đề xuất với Ủy ban. Mọi người …………………..

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho: … ……………………………………………… …………………

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

Hiện đang sử dụng đất trên địa bàn xã …………………………………….. …………..

……………………………. …………………………….

Đính kèm với ứng dụng này là các tài liệu sau:

1- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ………… …………;

2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được viết cho ………………………………… ………….. …………;

3- …………………………………. …………………………………;

4- ………………………………………… ……………………………. ……………. ………….;

…………., ngày … có thể……

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường
(Ký tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn viết tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Điền tất cả các thông tin có trong báo cáo như trên

– Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của .., Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của …)

– Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường (Ký tên, đóng dấu)

– Trình Ủy ban nhân dân

Mời độc giả tham khảo chuyên mục Xây dựng – Bất động sản tại chuyên mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Xem chi tiết bài viết

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2022

#Tờ #trình #về #việc #cấp #giấy #chứng #nhận #quyền #sử #dụng #đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2022Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng khi cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Các bạn có thể tải về mẫu tường trình và dùng luôn mà không cần chỉnh sửa. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một tài liệu không thể thiếu của thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật đất đai. Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào? Cách soạn thảo tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra sao? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Hatienvenicevillas.vn nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất1. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất2. Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4. Hướng dẫn viết tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất1. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤTKính gửi: ……………………………………………Mẫu số 04a/ĐKPHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠĐã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..Ngày …../…../…..Người nhận hồ sơ(Ký và ghi rõ họ, tên)I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất1.1. Tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………1.2. Địa chỉ thường trú(1): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Đề nghị:- Đăng ký QSDĐ- Cấp GCN đối với đấtĐăng ký quyền quản lý đấtCấp GCN đối với tài sản trên đất(Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn)3. Thửa đất đăng ký (2) ……………………………………………………………3.1. Thửa đất số: …………………………;3.2. Tờ bản đồ số: …………………………………;3.3. Địa chỉ tại: ………….……………………………………………………………;3.4. Diện tích: …… m²; sử dụng chung: …………… m²; sử dụng riêng: …………. m²;3.5. Sử dụng vào mục đích: ………..………. , từ thời điểm: ……………………..;3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ……………………..……………………..;3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): ……………………………………………………………;3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội dung quyền sử dụng …………………………………………………………………..;4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:a) Loại nhà ở, công trình(4): ……………..……………………………………………;b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²);c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ……………;d) Sở hữu chung: …………………………..m², sở hữu riêng: …………………..m²;đ) Kết cấu: ……………..…………………..;e) Số tầng: ………………………………………;g) Thời hạn sở hữu đến: ………………………………………………………………(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:4.3. Cây lâu năm:a) Loại cây chủ yếu: ……………….b) Diện tích: …………………….. m²;c) Nguồn gốc tạo lập:- Tự trồng rừng: £- Nhà nước giao không thu tiền: £- Nhà nước giao có thu tiền: £- Nhận chuyển quyền: £- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: £d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ….m2;đ) Thời hạn sở hữu đến: ……………a) Loại cây chủ yếu: ……………….;b) Diện tích: …………………………m²;c) Sở hữu chung: …………………..m²,Sở hữu riêng: ………………………m²;d) Thời hạn sở hữu đến: …………………5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………Đề nghị khác: …………………………………………………………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.…………., ngày …. tháng … năm ……Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ………………………………………………..2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………………….3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: ……………………………………..4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: ………………………………………….5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: ………………..……………6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:.…………………….7. Nội dung khác: ………………………………………………………………………Ngày …… tháng …… năm ……Công chức địa chính(Ký, ghi rõ họ, tên)Ngày …… tháng …… năm ……TM. Ủy ban nhân dânChủ tịch(Ký tên, đóng dấu)(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtUBND THÀNH PHỐ ………………………………………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————–Số: ……. /TTr-TNMT……, ngày ….. tháng … năm ………..TỜ TRÌNHVề việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtKính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………………………….- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thi hành Luật Đất đai;- Căn cứ ý kiến thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, ……………..Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân …………………..Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Hiện đang sử dụng đất tại xã………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ sau :1- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của………………………………………..;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho…………………………………………………;3- ……………………………………………………………………………………………………………….;4- ……………………………………………………………………………………………………………….;…………., ngày … tháng … năm……Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường(Ký tên, đóng dấu) 4. Hướng dẫn viết tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất– Ghi đầy đủ các thông tin có trong tờ trình như trên– Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ gồm ( Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của.., Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho…)– Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường (Ký tên, đóng dấu)– Gủi lên ủy ban nhân dânMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Xây dựng – Nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.