Tài liệu

Thông tư 08/2022/TT-BGTVT

Ngày 16/6/2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 08/2022 / TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, đối với thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định đường thủy từ bờ ra đảo, tổ chức, cá nhân phải gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cảng vụ hàng hải khu vực hoặc gửi trực tuyến. Thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ đăng ký vận tải hành khách tuyến cố định bao gồm:

  • Đăng ký hoạt động vận tải hành khách;
  • Thỏa thuận bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến để phương tiện vận tải đón, trả khách;
  • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.