Tài liệu

Thông tư 04/2022/TT-NHNN

Ngày 16/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2022 / TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, không bao gồm ngân hàng chính sách; Tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng), cá nhân gửi tiền tại tổ chức tín dụng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của Thông tư 04/2022 / TT-NHNN, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 04/2022 / TT-NHNN

Hà nội ngày 16 Tháng sáu 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.