Tài liệu

Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT

Ngày 16/6/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 03/2022 / TT-BNNPTNT. sửa đổi Thông tư 05/2018 / TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thủy lợi.

Theo đó, quy định chi tiết việc lập, ban hành và thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi; điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; cắm mốc giới hạn phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của Thông tư 03/2022 / TT-BNNPTNT, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 03/2022 / TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close