Linh Tinh

Thời gian tập sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên?

Thời gian thử việc có được tính hưởng phụ cấp thâm niên 2022 không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều giáo viên, giáo viên mới vào nghề thắc mắc. Bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn sẽ giải đáp cách tính phụ cấp thâm niên theo quy định mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Quy định về thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

  • 1. Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không?
  • 2. Thời gian tập sự của viên chức là bao lâu?
    • Tốt nghiệp đại học sư phạm yêu cầu thực tập 1 năm là đúng hay sai?
  • 3. Cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên
  • 4. Khi nào thì xóa phụ cấp thâm niên nhà giáo?
Thời gian thử việc có được tính phụ cấp thâm niên không?

1. Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 77/2021 / NĐ-CP quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Theo đó, tại khoản 2 Điều 3 quy định các trường hợp không được tính trợ cấp hàng năm gồm:

2. Thời gian chưa tính phụ cấp thâm niên nghề.

a) Thời gian học nghề.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian làm chuyên gia, học tập, thực tập, công tác, khảo sát trong và ngoài nước vượt quá thời hạn được cấp có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định trên thì thời gian thử việc sẽ không được tính phụ cấp thâm niên nghề.

2. Thời gian tập sự của viên chức là bao lâu?

Tốt nghiệp đại học sư phạm yêu cầu thực tập 1 năm là đúng hay sai?

Một minh họa của một giáo viên thực tập
Một minh họa của một giáo viên thực tập

Theo Điều 21 Nghị định 115/2020 / NĐ-CP quy định về chế độ tập sự như sau:

1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để quen với môi trường làm việc, tập làm công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian thử việc được quy định như sau:

a) 12 tháng đối với trường hợp dự tuyển vào các chức danh nghề nghiệp phải có trình độ đào tạo đại học. Riêng chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

b) 09 tháng đối với tuyển dụng vào các chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng;

c) 06 tháng đối với trường hợp dự tuyển vào các chức danh nghề nghiệp phải có trình độ đào tạo trung cấp.

d) Thời gian nghỉ thai sản theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ việc không hưởng lương, thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác theo quy định. của luật không tính vào thời gian thử việc.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau có lý do chính đáng dưới 14 ngày nhưng được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi tuyển dụng là viên chức đang thực hiện chế độ tập sự thì thời hạn này. được cho phép. bao gồm trong thời gian đào tạo.

Như vậy, đối với giáo viên mới ra trường có bằng cử nhân sư phạm thì thời gian thực tập là 12 tháng, tức là 1 năm. Đây là thời điểm hợp lý để giáo viên mới ra trường làm quen với môi trường giảng dạy, nắm bắt những kỹ năng cơ bản cần thiết trong giảng dạy, tương tác với học sinh,… Công việc của giáo viên không chỉ cần có trình độ chuyên môn tốt, tâm lý vững vàng khi giảng dạy trước của nhiều học sinh, nhưng cũng cần có kỹ năng mềm tốt trong giao tiếp, nắm bắt tâm lý học sinh – lứa tuổi rất nhạy cảm. với tất cả các ảnh hưởng xung quanh.

3. Cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2020, chế độ phụ cấp thâm niên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011 / NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, chế độ phụ cấp thâm niên sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 77/2021 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề. giáo viên.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 77/2021 / NĐ-CP, mức phụ cấp thâm niên như sau:

– Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên nghề. năm vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) tính thêm 1%.

– Cách tính phụ cấp thâm niên hàng tháng:

Mức phụ cấp thâm niên nghề

=

Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng.

x

Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ

x

Mức (%) phụ cấp thâm niên nghề được hưởng

4. Khi nào thì xóa phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Chính phủ đã quy định sẽ loại bỏ phụ cấp thâm niên từ năm 2021 nhưng vẫn chưa thể thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và lạm phát cao. Vậy khi nào thì phụ cấp thâm niên sẽ chính thức bị loại bỏ?

Tham khảo chi tiết tại bài viết: Khi nào thì xóa phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

  • Hệ thống trả lương của giáo viên tập sự 2022
  • Trợ cấp giáo viên vùng đặc biệt khó khăn 2022
  • Phương thức làm việc của nhân viên trường năm 2022

Xem chi tiết bài viết

Thời gian tập sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên?

#Thời #gian #tập #sự #có #được #tính #để #hưởng #phụ #cấp #thâm #niên

Thời gian tập sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên?Cách tính thâm niên và phụ cấp thâm niên cho giáo viên mới nhất (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thời gian tập sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên 2022? Đây là câu hỏi mà rất nhiều giáo viên mới ra trường và tham gia giảng dạy thắc mắc. Bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn sẽ giải đáp về cách tính phụ cấp thâm niên theo quy định mới nhất. Mời các ban cùng tham khảo.Quy định về thời gian hưởng phụ cấp thâm niên của giáo viên1. Thời gian tập sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên?2. Thời gian tập sự của viên chức là bao nhiêu lâu?Tốt nghiệp đại học sư phạm nhà trường yêu cầu tập sự 01 năm là đúng hay sai?3. Cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên4. Khi nào bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên?Thời gian tập sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Thời gian tập sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên?Căn cứ theo điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên. Theo đó, tại Khoản 2 Điều 3 các trường hợp không tính hưởng phụ cấp tham niên bao gồm:2. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niêna) Thời gian tập sự.b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.Như vậy, theo quy định trên thì thời gian tập sự sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Thời gian tập sự của viên chức là bao nhiêu lâu?Tốt nghiệp đại học sư phạm nhà trường yêu cầu tập sự 01 năm là đúng hay sai?Hình ảnh minh họa giáo viên tập sựTheo Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định chế độ tập sự như sau:1. Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.2. Thời gian tập sự được quy định như sau:a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Như vậy đối với giáo viên mới ra trường tốt nghiệp trình độ cử nhân đại học sư phạm sẽ có thời gian thực tập là 12 tháng, tức 1 năm. Đây là khoảng thời gian được coi là hợp lý để các giáo viên mới ra trường làm quen với môi trường công tác giảng dạy, nắm được kỹ năng cơ bản cần có trong giảng dạy, tiếp xúc với học sinh,… Bởi công việc của giáo viên không chỉ cần có trình độ chuyên môn giỏi, tâm lý vững khi giảng dạy trước rất nhiều học sinh mà còn cần có kỹ năng mềm tốt trong giao tiếp, nắm bắt tâm sinh lý học sinh – lứa tuổi rất nhạy cảm với mọi tác động xung quanh.3. Cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niênThời điểm trước ngày 1/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn.Từ ngày 1/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên được áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2020 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.Theo Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định mức phụ cấp thâm niên như sau:- Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.- Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:Mức tiền phụ cấp thâm niên=Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởngxMức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳxMức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Khi nào bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên?Chính phủ đã có quy định bỏ phụ cấp thâm niên từ năm 2021 nhưng chưa thể thực hiện được do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lạm phát tăng cao. Vậy thời điểm nào thì phụ cấp thâm niên sẽ chính thức bị loại bỏ?Để nắm rõ chi tiết, mời các bạn tham khảo bài viết: Khi nào bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên?Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.Chế độ tiền lương của giáo viên tập sự 2022Phụ cấp giáo viên vùng đặc biệt khó khăn 2022Chế độ làm việc của nhân viên trường học năm 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.