Nhà vô địch bị bỏ rơi sau 4 năm Wiro Sableng có tin vui – Cuối cùng đã đến lúc cho sự trở lại mới