Ngày 29/8 có gì thú vị? cơ hội có hạn để săn trang phục SS