làm thế nào để đổi mã câu chuyện tiến hóa cuộc phiêu lưu