đầy đủ mã để chiến đấu chống lại chủ linh hồn đại lục