cung cấp cho một tài khoản với một khẩu súng được nâng cấp