cách nhận huy hiệu quân sự miễn phí trong liên minh