Phổ biến pháp luật

Sửa đổi tiêu chuẩn viên chức ngành y tế từ ngày 10/6/2022

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (đối với chức danh bác sĩ).

– Sửa đổi, bổ sung điểm g và điểm h khoản 3 Điều 5 về năng lực chuyên môn:

+ Viên chức dự thi, xét thăng hạng từ chức danh bác sĩ (hạng III) lên chức danh bác sĩ chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ (hạng III) hoặc tương đương ít nhất 9 năm đối với những người có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ y học.

+ Có trình độ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức làm việc ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm …

Ngoài ra, Thông tư này cũng sửa đổi nhiều quy định khác về tiêu chuẩn bác sĩ hạng III, bác sĩ y tế dự phòng, chức danh y tế công cộng, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế … tại các Thông tư 11/2015 / TTLT-BYT-BNV, 26/2015 / TTLT-BYT-BNV.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch 10/2015 / TTLT-BYT-BNV, quy định mới đã bỏ tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học, chỉ yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. và có thể sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Sửa đổi tiêu chuẩn viên chức ngành y tế từ ngày 10/6/2022

#Sửa #đổi #tiêu #chuẩn #viên #chức #ngành #tế #từ #ngày

Sửa đổi tiêu chuẩn viên chức ngành y tế từ ngày 10/6/2022 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tếNgày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Theo đó, từ 10/6/2022, sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.Người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồngCụ thể, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:Đối với bác sĩ cao cấp (hạng I)- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành Răng – Hàm – Mặt.+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).- Sửa đổi, bổ sung điểm e và bổ sung điểm g khoản 3 Điều 4 về tiêu chuẩn năng lực, chuyên môn nghiệp vụ:+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ chức danh bác sĩ chính (hạng II) lên chức danh bác sĩ cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm.+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.Đối với bác sĩ chính (hạng II)- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng – Hàm – Mặt.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).- Sửa đổi, bổ sung điểm g và bổ sung điểm h khoản 3 Điều 5 về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ chức danh bác sĩ (hạng III) lên chức danh bác sĩ chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm đối với người có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ nhóm ngành Y học.+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm…Ngoài ra, Thông tư này còn sửa đổi nhiều quy định khác về tiêu chuẩn bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng, chức danh y tế cộng đồng, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y… tại các Thông tư 11/2015/TTLT-BYT-BNV, 26/2015/TTLT-BYT-BNV.Như vậy, so với Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV , quy định mới đã bỏ các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học mà chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.