Giáo Dục

Soạn bài Hịch tướng sĩ – Chân trời sáng tạo 10

Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Điều đó được thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ xâm lược. Tác phẩm được học trong chương trình Ngữ Văn lớp 10, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Soạn bài Hịch tướng sĩ

Tài liệu Sáng tác 10: Hịch tướng sĩ, được hatienvenicevillas.com.vn giới thiệu nhằm giúp các em chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Xin vui lòng tham khảo dưới đây.

Sáng tác 10: Hịch tướng sĩ

 • Soạn bài Hịch tướng sĩ
  • Trước khi đọc
  • Đọc văn bản
  • Sau khi đọc

Soạn bài Hịch tướng sĩ

Trước khi đọc

Mời các bạn sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, phim tư liệu, giai thoại, … để chia sẻ với các thành viên trong lớp về chủ đề:

1. Tinh thần Đông A của quân dân nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

2. Tài năng và đức độ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Gợi ý:

1. Thần khí Đông A: Thần khí nhà Trần (chữ A và chữ Đông trong chữ Hán ghép lại thành chữ Trần) tiêu biểu cho khí phách anh hùng, hăng hái của nhà Trần. Tinh thần Đông – A đã góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

2. Trần Quốc Tuấn:

Trần Quốc Tuấn (1231? – 1300), hiệu Hưng Đạo Vương.

– Là danh tướng kiệt xuất thời Trần.

– Năm 1285 và 1287, quân Nguyên – Mông sang xâm lược nước ta, ông từng được Trần Nhân Tông cử cầm quân, cả hai lần đều lập được chiến công hiển hách.

– Thời vua Trần Anh Tông, ông về mưu sĩ ở Vạn Kiếp (nay là xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và mất tại đó.

– Nhân dân tôn ông là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi trên đất nước.

– Tác phẩm của ông: Lưu Thị Hịch Vân (Hịch tướng sĩ), Bình Gia Diệu Lý Lương (Binh thư ký sự), Vạn Kiếp tông bí thư (Bí thư môn phái Vạn Kiếp, đã bị môn phái Vạn Kiếp cấm). mất đi).

=> Ông là một vị tướng tài ba, anh hùng, hết lòng vì nước, vì dân.

Đọc văn bản

Câu hỏi 1. Những nhân vật lịch sử được nhắc đến ở phần 1 có điểm gì chung?

Họ đều là những người trung thành, nghĩa sĩ, hy sinh quên mình vì chủ.

Câu 2. Ở phần 2, tác giả đã dùng những từ ngữ, hình ảnh, câu văn nào để bộc lộ cảm xúc của mình?

Tác giả dùng câu: Ta thường xuyên quên ăn cơm tối, vỗ gối nửa đêm; ruột đau như cắt, nước mắt giàn giụa; chỉ tức giận chưa kịp mổ da, nuốt gan uống máu quân thù. Cho dù trăm xác này khô trong cỏ, và ngàn thân này được bọc trong da ngựa, tôi cũng hài lòng.

Câu 3. Giọng điệu ở phần 3 là lời người trên nói với người dưới hay lời người cùng cảnh ngộ?

Cả người trên nói chuyện với người dưới, và người cùng cảnh ngộ.

Sau khi đọc

Câu hỏi 1. Tóm tắt các phần của Hịch tướng sĩ và chỉ ra hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng của văn bản theo mẫu sau (làm vào vở):

TT

Luận văn

Lập luận và bằng chứng

Đầu tiên

Nêu gương về những người trung thành và tử đạo

– Quá khứ: Kỷ Tín, Đỗ Vũ, Dư Nhượng, Kính Đức, Cao Khánh

– Hiện tại: Vương Công Kiên, Cốt Đại Ngột Lang …

2

Vạch trần tội ác của kẻ thù và lòng căm thù giặc của tướng sĩ

– Tội ác và thách thức kẻ thù: vênh mặt, sỉ nhục triều đình, ức hiếp vua cha, đòi ngọc, lụa, thu vàng bạc …

– Nỗi lòng của vị tướng: Căm phẫn, căm giận trước tội ác của kẻ thù.

3

Phê bình sai lầm của các tướng lĩnh dưới quyền

– Nhắc lại tình cảm của Trần Quốc Tuấn và các anh bộ đội.

– Phê phán những hành động khoái lạc, thái độ thờ ơ với vận mệnh đất nước.

– Khẳng định thái độ đúng đắn là tỉnh táo, tích cực rèn luyện để sẵn sàng đánh giặc.

4

Lời kêu gọi các tướng lĩnh và binh lính chăm chỉ học tập “Lược sử chiến tranh”

– Xác định rõ ranh giới giữa hai con đường chính và tà.

– Kêu gọi, động viên tinh thần các tướng lĩnh nghiên cứu “Binh thư tranh tài”.

Câu 2. Chỉ ra một số yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản Hịch tướng sĩ (chú ý giọng văn, hình ảnh so sánh, ẩn dụ, cấu trúc điệp ngữ, tương phản, …). Theo em, những yếu tố biểu cảm này có tác dụng gì?

– Các yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản Hịch tướng sĩ:

 • Giọng nói: Có khi là lời của chủ soái và các tướng dưới quyền, có khi là lời của những người cùng cảnh ngộ.
 • Hình ảnh so sánh: Chẳng khác nào cho hổ đói ăn thịt, để sau này không xảy ra tai họa!
 • Ẩn dụ: bẻ cong lưỡi cú diều mắng triều đình, ức hiếp thừa tướng bằng thân chó dê.
 • Tương phản: Hình ảnh nghĩa quân, nghĩa sĩ với hình ảnh binh lính Đại Việt vui chơi, hưởng lạc…

– Hàm số:

 • Tác động đến các tướng lĩnh, khơi dậy lòng căm thù và ý thức trách nhiệm của nam giới đối với đất nước.
 • Tác động đến người đọc: Trân trọng công ơn của thế hệ đi trước, sống có trách nhiệm hơn với đất nước.

Câu 3. Hãy cho biết mục đích viết của từng phần và mục đích viết văn bản theo sơ đồ sau (làm vào vở):

– Mục đích viết phần 1: Thông qua tấm gương của những người trung nghĩa trước đây để nhắc nhở những người lính một chân lý: những tấm gương của những người lính trung thành và trung thành sẽ được lưu vào sử sách, từ đó khơi gợi ý thức trách nhiệm của những người lính xứng đáng. trai với đất nước.

– Mục đích viết phần 2: Khơi dậy lòng căm thù giặc của quân sĩ, giúp họ hiểu được tấm lòng của một vị tướng quân.

– Mục đích viết phần 3: Nhắc lại lòng nhân ái của Trần Quốc Tuấn đối với quân sĩ để nhắc nhở về lòng trung thành và một đạo lý sống, từ đó phân tích cho người lính những sai lầm của bản thân và cần phải sửa đổi.

– Mục đích viết phần 4: Kêu gọi các chiến sĩ học bài bản tóm tắt quân sự.

=> Mục đích sáng tác của văn bản: Khơi dậy lòng căm thù giặc, ý chí đánh giặc cứu nước của binh lính, thuyết phục họ tập trung rèn luyện vắn tắt.

Câu 4. Việc sắp xếp các luận điểm có hiệu quả như thế nào trong việc hoàn thành mục đích của văn bản Hịch tướng sĩ?

Câu hỏi 5. Qua văn bản, Trần Quốc Tuấn bày tỏ quan điểm như thế nào về trách nhiệm của tướng sĩ, quân sĩ đối với đất nước trong việc đánh quân xâm lược Mông – Nguyên?

Câu 6. Theo em, tinh thần Đông A đã được thể hiện như thế nào trong văn bản Hịch tướng sĩ?

Câu 7. Văn bản Hịch tướng sĩ gợi cho em điều gì về lòng yêu nước? Làm một sản phẩm sáng tạo (minh họa, poster, clip ngắn, …) để thể hiện suy nghĩ của bạn.

Xem chi tiết bài viết

Soạn bài Hịch tướng sĩ – Chân trời sáng tạo 10

#Soạn #bài #Hịch #tướng #sĩ #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *