Giáo Dục

Soạn bài Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian – Chân trời sáng tạo 7

Hiện nay các em học sinh thường chuẩn bị trước bài ở nhà để có thể tiếp thu kiến ​​thức Ngữ Văn lớp 7 trên lớp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Soạn bài Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

hatienvenicevillas.com.vn sẽ giới thiệu tài liệu Sáng tác 7: Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân giantrong bộ sách Những chân trời sáng tạo tập 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Nhà soạn nhạc 7: Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

 • Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian
  • Chuẩn bị để đọc
  • Trải nghiệm với văn bản
  • Trả lời câu hỏi

Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

Chuẩn bị để đọc

Bạn nghĩ gì về những thử thách với nhân vật của mình trong truyện Em bé thông minh?

Gợi ý:

Những thử thách với nhân vật em bé trong truyện Em bé thông minh được đưa ra nhằm thử thách trí thông minh và tài năng của nhân vật này.

Trải nghiệm với văn bản

Câu hỏi 1. Câu nào thể hiện quan điểm của tác giả về truyện Em bé thông minh?

Trong truyện Em bé thông minh, qua bốn lần thử thách, tác giả dân gian đã nâng cao trí tuệ của con người.

Câu 2. Theo tác giả, tại sao thư thách thức là quan trọng nhất?

Thách thức thứ tư và quan trọng nhất, liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Trả lời câu hỏi

Câu hỏi 1. Xác định ý chính và ý nhỏ của văn bản dựa trên sơ đồ sau:

– Big Opinion: Trí óc của một em bé thông minh

 • Ý tưởng nhỏ 1: Thử thách tư duy và sử dụng ngôn từ
 • Ý kiến ​​nhỏ 2: Sự tài tình của trí tuệ dân gian.
 • Ý kiến ​​nhỏ 3: Vị trí của trí tuệ dân gian.

Câu 2. Văn bản được viết với mục đích gì? Xác định nội dung chính của văn bản.

 • Mục đích: Chứng minh truyện Em bé thông minh đã đề cao trí tuệ dân gian.
 • Nội dung: Khẳng định truyện Em bé thông minh đã nâng cao trí tuệ dân gian qua bốn lần thử thách.

Câu 3. Chỉ ra những câu thể hiện ý kiến ​​nhỏ, lí lẽ và dẫn chứng trong đoạn văn sau:

“Qua thử thách đầu tiên (gắn với câu hỏi thứ nhất), tác giả dân gian nhấn mạnh đến sự thông minh trong ứng xử mà chủ yếu là phản xạ ngôn ngữ nhanh nhạy. Thử thách đầu tiên là một tình huống thử thách tư duy và sử dụng ngôn ngữ. Đối với câu hỏi khó, đứa trẻ trả lời bằng cách hỏi lại các câu đố, để cho thấy rằng đây là một câu hỏi không thể trả lời được.

Gợi ý:

 • Ý kiến ​​nhỏ: Qua thử thách thứ nhất (gắn với câu hỏi thứ nhất), tác giả dân gian đề cao sự thông minh trong ứng xử mà chủ yếu là phản xạ ngôn ngữ nhanh nhạy, nhạy bén. .
 • Lập luận: Thử thách đầu tiên là một tình huống thử thách tư duy và sử dụng ngôn ngữ.
 • Dẫn chứng: Đối với một câu hỏi khó, trẻ trả lời bằng cách đưa câu hỏi cho các câu đố, để chứng tỏ rằng đây là một câu hỏi không thể trả lời được.

Câu 4. Nhận xét về cách phát triển luận cứ và dẫn chứng trong đoạn ba. Việc phát triển các luận cứ và dẫn chứng giúp ích như thế nào trong việc hoàn thành mục đích của văn bản?

 • Kiểu thực hiện: Diễn giải
 • Tác dụng: giúp lời văn trở nên cụ thể, rõ ràng và có sức thuyết phục.

Câu hỏi 5. Em hãy chỉ ra những nét đặc sắc của một bài văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học trong văn bản Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian dựa vào bảng số liệu sau:

Đặc điểm của văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Biểu cảm trong văn bản Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

Nêu rõ ý kiến ​​của người viết về tác phẩm cần nghị luận

Trong truyện Em bé thông minh, qua bốn lần thử thách, tác giả dân gian đã nâng cao trí tuệ của con người

Đưa ra luận cứ là giải thích, phân tích tác phẩm.

Qua thử thách đầu tiên…

Trong thử thách hai và ba…

Trong thử thách thứ tư…

Bằng chứng được rút ra từ tác phẩm để hỗ trợ lập luận.

Bốn thử thách dành cho trẻ sơ sinh thông minh.

Các ý kiến, luận cứ và dẫn chứng được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Thử thách 1: Thử thách tư duy và sử dụng từ ngữ

Thử thách 2: Sự tài tình của trí tuệ dân gian.

Thử thách 3: Vị trí của trí tuệ dân gian.

Câu 6. Văn bản trên giúp em biết thêm điều gì về truyện cổ tích Em bé thông minh?

 • Trí tuệ của một em bé thông minh có được nhờ kinh nghiệm sống.
 • Câu chuyện đề cao trí tuệ của những người lao động trong xã hội…

Xem chi tiết bài viết

Soạn bài Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian – Chân trời sáng tạo 7

#Soạn #bài #bé #thông #minh #nhân #vật #kết #tinh #trí #tuệ #dân #gian #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.