Tài liệu

Sổ phát thẻ đảng viên

Bản phát thẻ đảng viên mới nhất theo mẫu 8-TDV. quy định tại Hướng dẫn 12-HD / BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành và thay thế Hướng dẫn 09-HD / BTCTW.

Mẫu phát thẻ đảng viên được cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng sử dụng để theo dõi số lượng đảng viên được cấp thẻ đảng viên của cấp ủy. Được cơ quan, tổ chức cấp ủy quản lý, sử dụng, tránh hư hỏng, mất mát, khi thay đổi cán bộ quản lý phải có biên bản bàn giao chặt chẽ. Vậy đây là mẫu thiệp dự tiệc, mời các bạn tải về tại đây.

Mẫu 8-TDV: Sổ phát thẻ đảng viên

  • Phát thẻ đảng viên
  • Cách viết sổ phát thẻ đảng viên?

Phát thẻ đảng viên

a) Đảng viên được cấp thẻ đảng viên tại DPhòng ban:

STT Ngày cấp số TDV, TVU Họ và tên,
NgàytôiNh
Ngày tham gia bữa tiệc
Ngày chính thức
HÀNG TRIỆUlái xe Công an viên Đã ký nhận Ghi chú
Đầu tiên 2 3 4 5 6

b) Đảng viên được cấp thẻ từ Đảng bộ khác chuyển đến:

S TT Ngày cấp số điện thoại, số điện thoại Họ và tên
Ngày sinh
Ngày tham gia bữa tiệc
ngày chính thứcsự ứ đọngc
Được phát trên TV tại Đảng bộ Ghi chú
Đầu tiên 2 3 4 5 6

Cách viết sổ phát thẻ đảng viên?

– Đảng viên được phát thẻ đảng tại chi bộ: mục này có 6 cột, mỗi đảng viên ghi vào ô trống 2 dòng, cụ thể như sau:

Cột 1: Ghi số lượng từ nhỏ nhất đến lớn nhất theo số lượng đảng viên được cấp thẻ đảng viên của cấp ủy.

Cột 2: Dòng trên ghi ngày tháng năm đảng viên được cấp số thẻ đảng viên.

Dòng dưới ghi số thẻ đảng viên.

Cột 3: Dòng trên ghi họ và tên đảng viên bằng chữ in hoa, ví dụ: VÕ VĂN BIÊN.

Dòng dưới ghi ngày tháng năm sinh của đảng viên.

Cột 4: Dòng trên ghi ngày, tháng, năm sinh của đảng viên.

Dòng dưới ghi ngày tháng năm đảng viên được công nhận là đảng viên chính thức.

Cột 5: Dòng trên ghi tổ chức đảng nơi đảng viên được cấp thẻ đảng viên.

Điểm mấu chốt: Tổ chức đảng ký nhận thẻ đảng viên.

Cột 6: Ghi các trường hợp: Đảng viên ra khỏi Đảng, từ trần, mất thẻ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đến quận, huyện, thị xã khác….

– Đảng viên được cấp thẻ từ Đảng bộ khác chuyển đến:

Cột 1: Ghi số thứ tự theo thời gian đảng viên có thẻ đảng viên được cấp ở đảng bộ khác chuyển về.

Cột 2, 3, 4: Ghi tương tự như phần đầu.

Cột 5: Ghi tên cấp ủy nơi cấp thẻ cho đảng viên.

Chú ý: Cần viết liên tục không giãn trang, cách dòng trong trang.

Xem chi tiết bài viết

Sổ phát thẻ đảng viên

#Sổ #phát #thẻ #đảng #viên


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close