Giáo Dục

Sơ đồ tư duy Viếng lăng Bác

Sơ đồ tư duy Viếng lăng Bác của Viễn Phương giúp các em học sinh lớp 9 tham khảonắm bắt tốt nội dung chính của bài thơ Viếng lăng Bác trong chương trình Ngữ Văn 9 để ôn thi vào lớp 10 hiệu quả.

Qua đây, học sinh dễ hình dung được cấu trúc của bài, viết được bài văn hoàn chỉnh, phân tích bài Viếng lăng Bác, cảm nhận buổi viếng lăng Bác, phân tích 2 khổ thơ đầu, phân tích khổ thơ 2 Viếng lăng Bác. Lăng nhà Hồ. tốt. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Sơ đồ tư duy Viếng lăng Bác ngắn gọn, dễ nhớ

  • Sơ đồ tư duy Viếng lăng Bác (Học sinh vẽ)
  • Sơ đồ tư duy phân tích Viếng lăng Bác
  • Sơ đồ tư duy cảm nhận bài thơ Viếng lăng Bác.
  • Sơ đồ tư duy phân tích 2 khổ thơ đầu Viếng lăng Bác.
  • Sơ đồ tư duy phân tích khổ thơ thứ hai của bài Viếng lăng Bác.

Sơ đồ tư duy Viếng lăng Bác (Học sinh vẽ)

Sơ đồ tư duy phân tích Viếng lăng Bác

 Sơ đồ tư duy phân tích Viếng lăng Bác

Sơ đồ tư duy cảm nhận bài thơ Viếng lăng Bác.

 Sơ đồ tư duy cảm nhận bài thơ Viếng lăng Bác.

Sơ đồ tư duy phân tích 2 khổ thơ đầu Viếng lăng Bác.

 Sơ đồ tư duy phân tích 2 khổ thơ đầu Viếng lăng Bác.

Sơ đồ tư duy phân tích khổ thơ 2 của bài Viếng lăng Bác.

 Sơ đồ tư duy phân tích khổ thơ thứ hai của bài Viếng lăng Bác.

Xem chi tiết bài viết

Sơ đồ tư duy Viếng lăng Bác

#Sơ #đồ #tư #duy #Viếng #lăng #Bác


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.