Linh Tinh

Quy định tặng quà lao động Nữ ngày 8/3 2022

Nữ công nhân có được nhận quà ngày 8/3 không?

  • 1. Tặng quà cho nữ nhân viên ngày 8/3 có bắt buộc không? Nữ công nhân có được nhận quà ngày 8/3 không?
  • 2. Nhân viên nữ được tặng tiền trong ngày 8/3 tối đa là bao nhiêu?

Quy định về việc tặng quà cho nữ nhân viên ngày 8/3 Năm 2022 thế nào? Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hatienvenicevillas.com.vn xin chia sẻ đến các bạn Quy chế tặng quà cho nữ CBCNV ngày 8/3 năm nay mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tặng quà cho nữ nhân viên ngày 8/3 có bắt buộc không?

– Điểm 3.7, Khoản 3, Điều 6 Quy chế thu, chi và quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 1910 / QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017), một trong các khoản chi tài chính cho công đoàn cơ sở là: Chi tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế. của Hạnh phúc Ngày 20 tháng Ba, Ngày Dân số 26 tháng Mười Hai.

Theo đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở TP. Căn cứ vào tình hình tài chính công đoàn có thể chi hoặc không chi cho công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nếu chi, quà có thể chi bằng hiện vật hoặc các hình thức khác tùy theo khả năng tài chính của công đoàn.

– Khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014 / NĐ-CP quy định: “Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện của pháp luật trong giới hạn nhất định.“.

Như vậy, pháp luật hiện hành không hạn chế việc người sử dụng lao động tặng quà cho lao động nữ nhân dịp 8/3 nếu việc tặng quà trong giới hạn nhất định (một tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế). ) sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Kết luận: Việc tặng quà ngày 8/3 cho nữ CBCNV là không bắt buộc nhưng mang tính khuyến khích.

2. Nhân viên nữ được tặng tiền trong ngày 8/3 tối đa là bao nhiêu?

Theo hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì “chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn chứng từ theo quy định như: chi hiếu, hỷ, gia đình người lao động; chi chi nghỉ mát, hỗ trợ điều trị; chi bổ sung kiến ​​thức học tập tại các cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị thiên tai, địch họa, thiên tai, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng cho con của người lao động đạt thành tích tốt trong học tập; chi đi lại vào các ngày lễ, Tết cho người lao động và các khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng chi không vượt quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế”là một trong những khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014 / NĐ-CP: Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện của pháp luật trong giới hạn nhất định..

Kết luận: Mức thưởng 8/3 ở đây là không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Thưởng 8/3 tối đa = 01 tháng lương bình quân thực tế thực tế = Tổng số tiền lương thực hiện trong năm: 12 tháng

Lưu ý, theo điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014 / TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015 / TT-BTC, Thông tư 25/2018 / TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp không hoạt động sau đủ 12 tháng thì việc xác định mức bình quân tiền lương tháng thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) cho số tháng hoạt động thực tế trong năm.

Quy định về việc tặng quà cho nữ nhân viên ngày 8/3 được HoaTieu cập nhật và gửi tới các bạn tham khảo với mức thưởng ngày 8/3 là bao nhiêu có đủ căn cứ pháp luật quy định. Một số bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật như:

  • Quy định về việc tặng quà cho nữ CBCNV nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Danh sách những công việc lao động nữ không được làm
  • Hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)

Xem chi tiết bài viết

Quy định tặng quà lao động Nữ ngày 8/3 2022

#Quy #định #tặng #quà #lao #động #Nữ #ngày

Quy định tặng quà lao động Nữ ngày 8/3 2022Tiền thưởng ngày 8/3 tối đa bao nhiêu? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lao động nữ có được tặng quà ngày 8/3?1. Tặng quà cho lao động Nữ ngày 8/3 có bắt buộc? Lao động nữ có được tặng quà ngày 8/3?2. Tặng quà cho lao động nữ ngày 8/3 được tối đa bao nhiêu tiền?Quy định tặng quà cho lao động Nữ ngày 8/3 2022 thế nào? Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03, hatienvenicevillas.com.vn xin được chia sẻ cùng các bạn Quy định tặng quà cho lao động Nữ nhân ngày 8/3 mới nhất năm nay. Mời các bạn cùng tham khảo.1. Tặng quà cho lao động Nữ ngày 8/3 có bắt buộc?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Điểm 3.7 Khoản 3 Điều 6 của Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017), một trong những nội dung chi tài chính công đoàn cơ sở là: Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.Theo đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình tài chính của công đoàn mà có thể chi hoặc không chi trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Nếu chi thì có thể chi quà bằng hiện vật hoặc hình thức khác tùy theo năng lực tài chính công đoàn.- Khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP quy định: “Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa điều kiện của quy định pháp luật, trong giới hạn nhất định”.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Như vậy, pháp luật hiện hành không hạn chế người sử dụng lao động tặng quà cho lao động nữ dịp 8/3, nếu việc tặng quà nằm trong giới hạn nhất định (một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế) thì sẽ được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.Kết luận: Việc chi quà tặng nhân ngày 8/3 cho lao động nữ không mang tính chất bắt buộc mà mang tính khuyến khích.2. Tặng quà cho lao động nữ ngày 8/3 được tối đa bao nhiêu tiền?Theo các hướng dẫn về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, “khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế” là một trong những khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo quy định khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP: Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa điều kiện của quy định pháp luật, trong giới hạn nhất định.Kết luận: Giới hạn mức tiền thưởng 8/3 ở đây chính là không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.Mức tiền thưởng 8/3 tối đa = 01 tháng lương bình quân thực tế = Tổng tiền lương thực hiện trong năm : 12 thángLưu ý, theo Điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng, việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.Quy định tặng quà cho lao động Nữ ngày 8/3 được HoaTieu cập nhật và gửi các bạn tham khảo với mức tiền thưởng ngày 8/3 là bao nhiêu với căn cứ pháp lý quy định. Một số bài viết liên quan mục Hỏi đáp pháp luật như:Quy định tặng quà cho lao động nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Danh mục công việc lao động nữ không được làmHướng dẫn tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.