Giáo Dục

Quy định số tiết học trong Chương trình GDPT 2018

Quy định về số tiết học trong Chương trình giáo dục quốc dân năm 2018 sẽ giúp các thầy cô giáo tham khảo, Nắm chắc tổng số tiết dạy của từng môn học cho cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, để tuân thủ các quy định mới nhất.

Qua đó cho chúng ta thấy, chương trình GDPT năm 2018 giảm tải so với chương trình hiện hành về số môn học và số giờ học. Học sinh lớp 1, lớp 2 học ít nhất 875 bài, học sinh lớp 4, lớp 5 học 1.050 tiết. Chi tiết vui lòng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn để nắm rõ các quy định mới nhất:

Quy định về số tiết học các cấp trong Chương trình GET 2018

  • Số giờ học tiểu học trong chương trình GDP năm 2018
  • Số tiết học ở cấp THCS trong chương trình GET năm 2018
  • Số tiết học ở cấp trung học phổ thông trong chương trình GET 2018
  • Số tiết học trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2022 – 2023

Số giờ học tiểu học trong chương trình GDP năm 2018

Nội dung giáo dụcSố tiết / năm học
Lớp 1Cấp 2Lớp 3Khối 4 Lớp 5
Môn học bắt buộc (mười)
Tiếng Việt420350245245245
Toán học105175175175175
Ngoại ngữ 1140140140
Đạo đức3535353535
Tự nhiên và xã hội707070
Lịch sử và địa lý7070
Khoa học7070
Tin học và Công nghệ707070
Giáo dục thể chất7070707070
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)7070707070
Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm105105105105105
Các môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số7070707070
Ngoại ngữ 17070
Tổng số tiết / năm (không bao gồm các môn tự chọn)87587598010501050
Số giờ trung bình / tuần (không bao gồm các môn tự chọn)2525283030

Cụ thể, các môn học ở tiểu học bao gồm:

a) Các môn bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Khám phá xã hội, Khám phá thiên nhiên, Tìm hiểu công nghệ.

b) Các môn học bắt buộc có sự phân hóa: Thế giới công nghệ, Tin học, Thể dục, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

c) Môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, ở cấp tiểu học còn có hoạt động tự học có hướng dẫn (tự học trên lớp của học sinh tiểu học học 2 buổi / ngày, có sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên).

Thời gian:

Thời lượng mỗi tiết học lớp 1, lớp 2 từ 30 phút đến 35 phút; đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5 từ 35 phút đến 40 phút; Có thời gian nghỉ giữa các tiết học.

Trường dạy 2 buổi / ngày bố trí không quá 7 tiết / ngày; 31 tiết / tuần đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3; 32 tiết / tuần đối với lớp 4 và 5.

Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi / ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm 2018-2019 dạy 2 buổi / ngày cho lớp 1, đến năm 2022-2023 dạy 2 buổi / ngày cho tất cả học sinh. các lớp sơ cấp.

Đối với những địa phương chưa triển khai dạy học 2 buổi / ngày thì không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy nội dung giáo dục địa phương.

Số tiết học ở cấp THCS trong chương trình GET năm 2018

Nội dung giáo dụcSố tiết / năm học
lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Môn học bắt buộc (mười)
Văn chương140140140140
Toán học140140140140
Ngoại ngữ 1105105105105
Giáo dục công dân35353535
Lịch sử và địa lý105105105105
Khoa học tự nhiên140140140140
Công nghệ35355252
công nghệ thông tin35353535
Giáo dục thể chất70707070
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)70707070
Hoạt động giáo dục bắt buộc (Đầu tiên)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp105105105105
Nội dung giáo dục bắt buộc tại địa phương35353535
Các môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số105105105105
Ngoại ngữ 2105105105105
Tổng số tiết học / năm học (không bao gồm các môn tự chọn)1015101510321032
Số tiết học trung bình / tuần (không bao gồm các môn tự chọn)292929,529,5

Các môn học trung học cơ sở:

a) Các môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý.

b) Các môn học bắt buộc có sự phân hóa: Tin học, Công nghệ và Hướng nghiệp, Thể dục, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

c) Các môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Thời lượng: Mỗi ngày học 1 buổi, tối đa không quá 5 tiết. Mỗi tiết học 45 phút, có thời gian giải lao giữa các tiết học. Khuyến khích các trường trung học cơ sở có đủ điều kiện dạy học 2 buổi / ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số tiết học ở cấp trung học phổ thông trong chương trình GET 2018

Nội dung giáo dụcSố tiết / năm học / lớp
Môn học bắt buộcVăn chương105
Toán học105
Ngoại ngữ 1105
Giáo dục thể chất70
Giáo dục quốc phòng và an ninh35
môn học tự chọn
Nhóm khoa học xã hộiLịch sử70
Địa lý70
Giáo dục kinh tế và pháp luật70
Nhóm khoa học tự nhiênVật lý70
Hoá học70
Sinh học70
Nhóm công nghệ và nghệ thuậtCông nghệ70
công nghệ thông tin70
Âm nhạc70
nghệ thuật70
Các chủ đề học tập đã chọn (3 cụm chuyên đề)105
Hoạt động giáo dục bắt buộcHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp105
Nội dung giáo dục địa phương35
Các môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số105
Ngoại ngữ 2105
Tổng số tiết học / năm học (không bao gồm các môn tự chọn)1015
Số tiết học trung bình / tuần (không bao gồm các môn tự chọn)29

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Văn chương; Toán học; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục địa phương.

Các khóa học tự chọn bao gồm ba nhóm môn học:

– Nhóm các môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và giáo dục pháp luật.

– Nhóm khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

– Nhóm môn công nghệ, nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật).

Học sinh chọn 5 môn từ 3 nhóm môn trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn.

Chủ đề học tập: Mỗi môn Văn, Toán, Sử, Địa, Kinh tế và Giáo dục pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chủ đề. Học hình thành các cụm chủ đề học tập của môn học nhằm đáp ứng yêu cầu phân hóa sâu sắc, giúp học sinh nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề thực tế. đáp ứng yêu cầu của định hướng nghề nghiệp. Thời lượng cho mỗi chuyên đề học tập là 10 hoặc 15 tiết; Tổng thời lượng dành cho các cụm chuyên đề của một môn học là 35 tiết / năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh tự chọn 3 cụm chủ đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và năng lực tổ chức của nhà trường.

Các trường có thể xây dựng tổ hợp môn học từ ba nhóm môn học, chủ đề học tập nêu trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. , thiết bị dạy học của trường.

Các môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Thời gian đào tạo: Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết; 45 phút mỗi bài. Khuyến khích các trường trung học phổ thông có đủ điều kiện dạy học 2 buổi / ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số tiết học trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2022 – 2023

Căn cứ tiểu mục 2 Mục III Phần I những vấn đề chung về Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông của Chương trình giáo dục trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 12/2022 / TT- Sở Giáo dục và Đào tạo quy định thời lượng giáo dục thường xuyên tại cấp trung học phổ thông theo lộ trình sau:

Thời lượng mỗi năm học là 35 tuần / lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết; 45 phút mỗi bài.

Thời lượng và số tiết của các môn học thực hiện theo quy định của Chương trình giáo dục trung học phổ thông năm 2018:

Xem chi tiết bài viết

Quy định số tiết học trong Chương trình GDPT 2018

#Quy #định #số #tiết #học #trong #Chương #trình #GDPT


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *