Phổ biến pháp luật

Phụ lục 2 Nghị định 15/2021

Tải xuống

Phụ lục 2 của Nghị định 15 2021

Phụ lục của Nghị định 15/2021 – Ngày 03/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định là Phụ lục của Nghị định 15 2021.

  • Mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng, chống dịch

Phụ lục của Nghị định 15/2021 bao gồm mẫu tờ trình và các tài liệu trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và tổ chức thực hiện sau thiết kế cơ sở; Các văn bản mẫu trong thủ tục cấp giấy phép xây dựng …

Trong bài viết này, Hatienvenicevillas xin chia sẻ danh sách các biểu mẫu ban hành tại Phụ lục 2 Nghị định 15 2021.

Mẫu số 01

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Dùng cho công trình: Không thẳng hàng / Theo tuyến đô thị / Tín ngưỡng, tôn giáo / Tượng đài, tranh tường / Nhà ở riêng lẻ / Sửa chữa, cải tạo / Theo giai đoạn đối với công trình phi tuyến / Phân kỳ đối với công trình tuyến đô thị / Dự án / Di dời công trình)

Mẫu số 02

Đơn đề nghị điều chỉnh, cấp đổi / cấp lại giấy phép xây dựng (Dùng cho: Công trình / Nhà ở riêng lẻ)

Mẫu số 03

Giấy phép xây dựng (Được sử dụng cho các công trình phi tuyến)

Mẫu số 04

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho các công trình ngầm)

Mẫu số 05

Giấy phép xây dựng (Được sử dụng cho các công trình đường dây)

Mẫu số 06

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo từng giai đoạn cho các công trình phi tuyến)

Mẫu số 07

Giấy phép xây dựng (Sử dụng theo giai đoạn của các công trình dọc tuyến)

Mẫu số 08

Giấy phép xây dựng (Dùng cho dự án)

Mẫu số 09

Giấy phép xây dựng (Đối với việc sử dụng nhà ở riêng lẻ)

Mẫu số 10

Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Mẫu số 11

Giấy phép chuyển nơi làm việc

Mẫu số 12

Giấy phép xây dựng có thời hạn (Dùng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

Mẫu số 13

Mẫu dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Dùng cho các công trình: Phi tuyến / Tuyến đường đô thị / Tín ngưỡng tôn giáo / Tượng đài, tranh tường / Nhà ở riêng lẻ / Sửa chữa, cải tạo / Giai đoạn công trình phi tuyến / Phân kỳ cho công trình dọc tuyến trong đô thị / Dự án / Di dời công trình)

Thân mến: …………………………

1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện: ……………… Chức vụ (nếu có): …………………….

– Địa chỉ liên hệ: số nhà: …………. Đường phố: ……………………

phường / xã: ……………… .. quận / huyện: …………………… .tỉnh / thành phố: …………………… ..

– Số điện thoại: …………………………………………………………………….

2. Thông tin dự án:

– Địa điểm xây dựng:

Số lô đất: ………… .. Diện tích ……….. m2.

Tại số nhà: ………… .đường / phố …………………….

phường: ……………………………. Huyện: …………………………….

tỉnh, thành phố: ……………………. ……………………. …………

3. Tổ chức, cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:

3.1. Tổ chức, cá nhân lập thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức, cá nhân: Mã văn bằng, chứng chỉ hành nghề:

– Tên và mã chứng chỉ hành nghề của người thiết kế, phụ trách thiết kế:

3.2. Tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức, cá nhân: Mã văn bằng, chứng chỉ hành nghề:

– Tên, mã chứng chỉ hành nghề của chủ trì thẩm tra thiết kế:….

4. Nội dung đề nghị cấp phép:

4.1. Đối với tác phẩm không theo đường lối, tín ngưỡng, tôn giáo:

– Loại công trình: ……………………………………………………. Cấp công trình: ……………………

– Diện tích xây dựng: …………………… .m2.

– Cốt xây dựng: …………………… .m.

– Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu nhà ở): …………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tầng tum).

– Chiều cao công trình: …………………… m (trong đó chiều cao các tầng hầm, tầng trệt, lửng, tum – nếu có).

– Số tầng: ……………… .. (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – nếu có).

4.2. Đối với công trình dọc tuyến trong đô thị:

– Loại công việc: ……………………………………… Cấp công việc: ……………………

– Tổng chiều dài công trình: ………… m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực cụ thể, từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt lõi công trình: …………………… ..m (ghi rõ cốt lõi qua từng lĩnh vực).

– Cao độ thông thuyền của tuyến: ………… m (nêu rõ cao độ qua các khu vực).

– Chiều sâu công trình: ………… m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với tượng đài và tranh vẽ:

– Loại công trình: ……………………………………… Hạng công việc:. ……………

– Diện tích xây dựng: …………… m2.

– Cốt công trình: …………………… m.

– Chiều cao công trình: …………………… m.

4.4. Đối với dự án nhà ở riêng lẻ:

– Mức độ công việc: ……………………………………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (trệt): …………………………………………………… m2.

– Tổng diện tích sàn: …………………… m2 (trong đó diện tích sàn tầng hầm, tầng trệt, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ………… m (trong đó chiều cao của các tầng hầm, các tầng trên mặt đất, tầng lửng và tầng tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tầng tum).

4.5. Trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công việc: ……………………………………… Cấp công việc: ……………………

– Các nội dung quy định tại Mục 4.1; 4,2; 4,3; 4,4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Trong trường hợp cấp phép theo từng giai đoạn:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công việc: …………………… Cấp công việc: ……………………

+ Các nội dung quy định tại Mục 4.1; 4,2; 4,3; 4,4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Giai đoạn 2:

Các nội dung quy định tại Mục 4.1; 4,2; 4,3; 4,4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Sân khấu …

4.7. Trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ………………………………………………………..

Đã được: ………… chấp thuận, theo Quyết định số: ………… ..ngày ………….

– Bao gồm: (n) công trình

Trong đó:

Số công trình (1-n): (tên dự án)

* Loại công việc: …………………………………………………… Cấp công việc: ……………………

* Thông tin chính của dự án: …………………………………………………….

4.8. Trường hợp di dời công trình:

– Các công trình phải di dời:

– Loại công trình: ……………………………………… Hạng công việc: ……………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (trệt): …………………… m2.

– Tổng diện tích sàn: …………… m2.

– Chiều cao công trình: …………………… m.

– Vị trí công trình chuyển đến:

Lô số: …………… Diện tích …………………… m2.

Tại: …………………………………………………… đường: ……………………

phường (xã) ……………… quận (huyện) ……………………

tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………

– Số tầng: ………………………………………………………………………………………………

5. Thời gian dự kiến ​​hoàn thành công việc: ……………………………………… tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam kết thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đính kèm các tài liệu sau vào Đơn đăng ký này:

Đầu tiên –

2 –

…………ngAhy ….. thứ tựChâu Áng …. năm…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN / TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮUUhmUUUUUUUUUUUUUUUUU
(GIẾT)ý tưởngghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH / GIA HẠN / CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Được sử dụng cho: Tòa nhà / Nhà ở riêng lẻ)

Thân mến: ……………………

1. Tên chủ đầu tư (Chủ nhà): ………………………………………………………………………………………………

– Người đại diện: ………… ..Chức vụ: ………… ..

– Địa chỉ nhà:

Số nhà: …………………… .đường (phố) ……………… .. phường (xã) …………………….

huyện (quận) …………………… tỉnh, thành phố: …………………… ………….

– Số điện thoại: …………………………………..…………………………………..……………

2. Địa điểm xây dựng:

Thửa đất số: ………… .. Diện tích ………… .. m2.

Tại: ………… .. đường: …………………….

phường (xã) ………… .. quận (huyện) ………… ..

tỉnh, thành phố: …………………………………………………….

3. Giấy phép xây dựng đã cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

– ……………………………………………………………………………………………….

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn, cấp lại):

– ………………………………………………………………………………………………

5. Thời gian dự kiến ​​hoàn thành công việc theo thiết kế điều chỉnh / gia hạn: ………… ..tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam kết thực hiện đúng theo giấy phép điều chỉnh đã cấp, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đính kèm các tài liệu sau vào Đơn đăng ký này:

Đầu tiên –

2 –

…………ngAhy ….. thứ tựChâu Áng …. năm…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN / TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮUUhmUUUUUUUUUUUUUUUUU
(GIẾT)ý tưởngghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

…………………………..

Download Phụ lục 2 Nghị định 15/2021 trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Phụ lục 2 Nghị định 15/2021

#Phụ #lục #Nghị #định

Phụ lục 2 Nghị định 15/2021Tải phụ lục 2 Nghị định 15 2021 Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biểu mẫu phụ lục 2 Nghị định 15 2021Phụ lục Nghị định 15/2021 – Ngày 3/3 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định là phụ lục Nghị định 15 2021.Biểu mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịchPhụ lục Nghị định 15/2021 bao gồm mẫu tờ trình và các văn bản trong quy trình thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; mẫu các văn bản trong quy trình cấp giấy phép xây dựng…Trong bài viết này Hatienvenicevillas xin chia sẻ danh mục biểu mẫu được ban hành tại phụ lục 2 Nghị định 15 2021.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 01Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến tr ong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/ Di dời công trình)Mẫu số 02Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng (Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)Mẫu số 03Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến)Mẫu số 04Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình ngầm)Mẫu số 05Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình theo tuyến)Mẫu số 06Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)Mẫu số 07Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)Mẫu số 08Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp cho dự án)Mẫu số 09Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)Mẫu s ố 10Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trìnhMẫu số 11Giấy phép di dời công trìnhMẫu số 12Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)Mẫu số 13M ẫ u dấu của cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 01CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)Kính gửi: …………………………1. Thông tin về chủ đầu tư:- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………………………………………….- Người đại diện: …………………………Chức vụ (nếu có): …………………………….- Địa chỉ liên hệ: số nhà: ………………………. đường/phố: ……………………phường/xã: ………………..quận/huyện: ………………….tỉnh/thành phố: …………………..- Số điện thoại: …………………………………………………………………….2. Thông tin công trình:- Địa điểm xây dựng:Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ……….. m2.Tại số nhà: ……………………….đường/phố …………………………….phường/xã: ……………………………. quận/huyện: …………………………….tỉnh, thành phố: …………………………….…………………………….………………………3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng:- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:….4. Nội dung đề nghị cấp phép:4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:- Loại công trình: ………………………………………………….Cấp công trình: ……………- Diện tích xây dựng: …………………………….m2.- Cốt xây dựng: …………………………….m.- Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):…………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).- Chiều cao công trình: …………………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum – nếu có).- Số tầng: ………………..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – nếu có).4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:- Loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: …………………………- Tổng chiều dài công trình: ……………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).- Cốt của công trình: …………………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ………m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).- Độ sâu công trình: ……………m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng:- Loại công trình: …………………………………… Cấp công trình: .…………………………- Diện tích xây dựng: ……………………………………m2.- Cốt xây dựng: ……………………………………m.- Chiều cao công trình: ……………………………………m.4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Cấp công trình: ……………………………………- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………m2.- Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).- Chiều cao công trình: …………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:- Loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: …………………………- Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn:- Giai đoạn 1:+ Loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: …………………………+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.- Giai đoạn 2:Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.- Giai đoạn …4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:- Tên dự án: ………………………………………………………..Đã được: …………….phê duyệt, theo Quyết định số: …………..ngày …………….- Gồm: (n) công trìnhTrong đó:Công trình số (1-n): (tên công trình)* Loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: ……………………………* Các thông tin chủ yếu của công trình: ………………………………………4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:- Công trình cần di dời:- Loại công trình: …………………………………… Cấp công trình: ……………………………- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………………………… m2.- Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2.- Chiều cao công trình: ……………………………………m.- Địa điểm công trình di dời đến:Lô đất số: ……………………………………Diện tích…………………………………… m2.Tại: …………………………………… đường: ……………………………………phường (xã) …………………………………… quận (huyện) ……………………………………tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………- Số tầng: …………………………………………………………………………5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ……………………………………tháng.6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:1 -2 – …………, ngày ….. tháng …. năm…..NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))Mẫu số 02CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)Kính gửi: ……………………1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): ………………………………………………………………- Người đại diện: …………………………………..Chức vụ: …………………………………..- Địa chỉ liên hệ:Số nhà: ………………….đường (phố)……………….. phường (xã) ………………….quận (huyện) …………………… tỉnh, thành phố: ………………………………………- Số điện thoại: …………………………………..…………………………………..……………2. Địa điểm xây dựng:Lô đất số: …………………………………..Diện tích………………………………….. m2.Tại: ………………………………….. đường: …………………………………..phường (xã) ………………………………….. quận (huyện) …………………………………..tỉnh, thành phố: …………………………………..…………………………………..3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)Nội dung Giấy phép:- …………………………………..…………………………………..…………………………….4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):- …………………………………..…………………………………..………………………………5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ………..tháng.6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:1 -2 -…………, ngày ….. tháng …. năm…..NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))………………………..Tải Phụ lục 2 Nghị định 15/2021 trong file tải về.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.