Tài liệu

Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường Mầm non

Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Phiên bản mới nhất hiện nay được thực hiện theo Công văn 5568 / BGDĐT-NGCBQLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 06/12/2018.

Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thường được đánh giá mỗi năm một lần vào cuối năm học. Nội dung của phiếu tự đánh giá bao gồm các thông tin cơ bản như: thông tin cá nhân, tiêu chuẩn đánh giá, kết quả đạt được, minh chứng, phản ánh của bản thân và kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo. , quản lý trường học của riêng bạn trong năm học tiếp theo. Vậy dưới đây là mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

HIỆU TRƯỞNG / PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐÁNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG

1) Tỉnh / Thành phố …………………………………………………………………….

2) Quận / Huyện / Thị xã: ……………………………………………………… ..

3) Trình độ học vấn: …………………… .. ……………………

4) Trường: …………………………………………………… ..

5) Họ và tên người tự đánh giá: ……………………………………………………………………………………………….

6) Kỳ đánh giá (ngày, tháng, năm): …………… / ………… / 20 …………

Hướng dẫn: Người đánh giá điền vào cột chứng minh ít nhất 1 bằng chứng phù hợp, sau đó đánh dấu X vào 1 ô duy nhất tương ứng với mức độ đạt được của tiêu chí (có bằng chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là không đạt thì đánh dấu X vào ô “Không đạt”. Kèm theo biểu mẫu này là minh chứng về việc đạt từng tiêu chí để kết quả tự đánh giá có giá trị pháp lý.

Tiêu chuẩnNn / Tiêu chí

Mức đánh giá tiêu chíĐầu tiên

bằng chứng

Không đạt

Vẫn tồn tại

Hơn là

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệpP

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc

Tiêu chí 2. Đổi mới tư duy trong quản lý nhà trường

Tiêu chí 3. Phát triển cá nhân và nghề nghiệp

Tiêu chuẩn 2. Quản trị học

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Tiêu chí 5. Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em

Tiêu chí 6. Quản lý hoạt động giáo dục trẻ em

Tiêu chí 7. Quản lý nhân sự của trường

Tiêu chí 8. Tổ chức và quản lý hành chính của nhà trường

Tiêu chí 9. Quản lý tài chính trường học

Tiêu chí 10. Quản lý cơ sở vật chất, đồ chơi và thiết bị dạy học của nhà trường

Tiêu chí 11. Quản lý chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dụcuc

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa học đường

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong trường học

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực để phát triển nhà trường

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tự kiểm điểm (ghi rõ):

– Sức mạnh: ……………………………………………………………………………………………….

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

– CácHởn chủ đề để cải thiện: …………………….

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

Kế hoạch học tập nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường cho bản thân trong năm học tới

– Mục tiêu: …………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

– Nội dung đăng ký học (các năng lực bắt buộc) thuận cải tiến đầu tiên): …………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

– Thời gian: …………………… ..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Điều kiện thực thi: …………………… ..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Tự xchậm chạpp loại kết quả đánh giá2: …………………….

……………………., ngày…………tháng…………năm…………
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường Mầm non

#Phiếu #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #trường #Mầm


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close