Tài liệu

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (2 Mẫu)

Phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia là biểu mẫu được lập ra để khảo sát, lấy ý kiến ​​đánh giá giáo viên trong tổ chuyên môn.

Mẫu phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong tổ chuyên gia Phiên bản mới nhất hiện nay thực hiện theo Công văn 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung của mẫu phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong tổ chuyên môn bao gồm các thông tin cơ bản như: tên giáo viên tham gia đánh giá, tổ chuyên môn, tiêu chí đánh giá, kết quả đạt được. Vậy đây là 2 mẫu phiếu thăm dò ý kiến ​​của các đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong tổ chuyên gia

  • Phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia – Mẫu 1
  • Phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong tổ chuyên gia – Mẫu 2

Xem chi tiết bài viết

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (2 Mẫu)

#Phiếu #lấy #kiến #đồng #nghiệp #trong #tổ #chuyên #môn #Mẫu


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.