Linh Tinh

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Kết nối tri thức năm học 2022-2023

Tải xuống

Hatienvenicevillas xin chia sẻ Mẫu phiếu phản hồi SGK lớp 4 Kết nối kiến ​​thức năm học 2022-2023. Mục đích của Phiếu nhận xét sách giáo khoa kết nối kiến ​​thức nhằm đảm bảo chất lượng sách giáo khoa được biên soạn theo Chương trình mới, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các mẫu sách giáo khoa lớp 4.

Các mẫu phiếu học tập Kết nối tri thức lớp 4 mà Hatienvenicevillas chia sẻ dưới đây gồm các môn Toán, Sử – Địa, Đạo đức, Thể dục, Công nghệ, Khoa học. Tham khảo chi tiết bài viết nhé.

Mẫu phiếu phản hồi 6 môn SGK Kết nối kiến ​​thức lớp 4

  • 1. Phiếu nhận xét SGK là gì?
  • 2. Phiếu phản hồi SGK Lịch sử – Địa lí lớp 4
  • 3. Nhận xét về SGK Kết nối kiến ​​thức Khoa học lớp 4
  • 4. Phiếu phản hồi SGK Toán lớp 4 Kết nối kiến ​​thức
  • 5. Phiếu nhận xét SGK công nghệ lớp 4
  • 6. Nhận xét SGK Đạo đức lớp 4
  • 7. Nhận xét về sách giáo khoa thể dục lớp 4

1. Phiếu nhận xét SGK là gì?

Phiếu phản hồi sách giáo khoa là biểu mẫu ghi lại những đánh giá, nhận xét về sách giáo khoa – cụ thể ở đây là bộ sách Kết nối tri thức của giáo viên để ngành giáo dục nhanh chóng chỉnh sửa, điều chỉnh cho phù hợp.

Trong phiếu bình luận SGK lớp 4 Kết nối tri thức, giáo viên cần ghi rõ tên bài cần bình luận, trang, dòng, nội dung chỉnh sửa và lý do cụ thể ra đề.

2. Phiếu gGợi ý giải SGK Lịch sử – Địa lý lớp 4

Mẫu phiếu nhận xét SGK lớp 4 mới nhất phụ lục 3 kèm theo công văn số 3208 / SGDĐT-GDTHMN ngày 21/10/2022 của Sở GD & ĐT. Xin vui lòng tham khảo dưới đây.

Phiếu phản hồi SGK Lịch sử – Địa lý lớp 4
UBND QUẬN …………
TRƯỜNG TH ………….

NHẬN XÉT CHO MẪU SÁCH LỚP 4
Chủ đề: Lịch sử & Địa lý (Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống)

Họ và tên của giáo viên: …… ..

Đơn vị: Trường tiểu học…….

Quận / TX / TP: …….

STT

Tiêu đề

Trang / dòng

Nội dung hiện tại

Đề xuất chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đầu tiên

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Lịch sử và địa lí

Trang 6/12

Chỉ một nơi có độ cao trên 1500m trong hình 1

Tìm và chỉ thủ đô Hà Nội trong hình 1

Học sinh mới tập bản đồ lần đầu nên chưa nhận biết được màu sắc thể hiện độ cao của hình 1.

2

Chủ đề 1: Địa phương bạn (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương

Trang 14

Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam

Đã chỉnh sửa để làm rõ hơn các từ đại diện cho tỉnh và thành phố

Các chữ cái đại diện cho tỉnh và thành phố bị mờ và khó đọc

3

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng

Trang 50/17

Dựa vào bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam ở bài 1 và các thông tin có được, hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể tên một số tên khác của sông Hồng.

Chỉ ra lược đồ sông Hồng chảy qua các tỉnh ở Bắc Bộ; Đọc thông tin và dựa trên sơ đồ, bạn nên:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể tên một số tên khác của sông Hồng.

Vì với bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam, học sinh sẽ khó nhận biết rõ vị trí của sông Hồng; và các em phải lật giở sách vở ở bài 1, làm mất nhiều thời gian của hoạt động học.

3. Nhận xét sách giáo khoa Kết nối tri thức Khoa học lớp 4

Nhận xét SGK Khoa học lớp 4
Nhận xét SGK Khoa học lớp 4
UBND QUẬN …………
TRƯỜNG TH ………….

NHẬN XÉT CHO MẪU SÁCH LỚP 4
KHOA HỌC
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Họ và tên của giáo viên: …… ..

Đơn vị: Trường tiểu học…….

Quận / TX / TP: …….

Tiêu đề

Trang / dòng

Nội dung hiện tại

Đề xuất chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 13:

Dẫn nhiệt tốt, dẫn nhiệt kém

Trang 50

Hoạt động Thực hành – áp dụng

Kể tên một số chất dẫn nhiệt tốt và xấu trong ngôi nhà của bạn

Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt và không tốt mà em biết

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống, giúp học sinh xác định rõ hơn khả năng hiểu của mình.

………….., ngày …. năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

BÌNH LUẬN

4. Phiếu phản hồi SGK Toán lớp 4 Kết nối kiến ​​thức

Mẫu gợi ý SGK Kết nối kiến ​​thức lớp 4 môn Toán
Mẫu gợi ý SGK Kết nối kiến ​​thức lớp 4 môn Toán

NHẬN XÉT CHO MẪU SÁCH LỚP 4
Chủ đề: Toán (Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống)

Họ và tên của giáo viên:……………………

Đơn vị : Trường TH ………….

Quận / TX / TP : …………………….

STT

Tiêu đề

Trang / dòng

Nội dung hiện tại

Đề xuất chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đầu tiên

Bài 10. Các số có sáu chữ số. 1 000 000

Trang 36 tập 1

Bài 2. Nam Quay bánh xe may mắn như hình bên dưới và quan sát con số ghi trên khu vực và mũi tên chỉ vào Liệt kê các sự kiện có thể xảy ra.

Thêm sự kiện trên bánh xe hoặc vào bảng sự kiện.

Trên bánh xe chỉ có những con số yêu cầu học sinh nêu dữ kiện, không đủ dữ liệu để học sinh làm bài.

2

Bài 12. Các số trong phạm vi triệu

Trang 44 tập 1

Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.

Mật khẩu nào sau đây là mật khẩu của két sắt? Biết rằng:

-Mật khẩu không chứa số 0 trong lớp triệu.

– Chữ số hàng trăm nghìn khác 3.

A. 190 968 028

B. 1 000 000 000

C. 276 389 000

D. 537 991 833

Đúng một trong hai câu trả lời C và DỄ DÀNG

Học sinh có thể khoanh cả hai đáp án C, D nhưng mật khẩu của két sắt không sử dụng hai mật khẩu cùng một lúc.

5. Phiếu nhận xét SGK công nghệ lớp 4

Phiếu phản hồi SGK Công nghệ lớp 4
Phiếu phản hồi SGK Công nghệ lớp 4

UBND QUẬN …….
TRƯỜNG TH….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

NHẬN XÉT CHO MẪU SÁCH LỚP 4
CÔNG NGHỆ

Họ và tên của giáo viên:……………………

Đơn vị : Trường TH ………….

Quận / TX / TP : …………………….

Tiêu đề

Trang / dòng

Nội dung hiện nay

Gợi ý chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Chăm sóc hoa và cây trồng trong chậu

Trang27

Phần 4. Vệ sinh cắt, tỉa, bắt sâu cho cây khi chưa được hướng dẫn sử dụng dụng cụ cắt, tỉa cành để đảm bảo an toàn.

Cần thêm hướng dẫn sử dụng dụng cụ để cắt, tỉa cây.

Để học sinh nắm được những kiến ​​thức cơ bản khi sử dụng các dụng cụ chăm sóc cây cảnh.

Thăng bằng chuồn chuồn

Trang 57

Vật liệu và dụng cụ yêu cầu khó đối với học sinh.

Thay đổi dụng cụ và tài liệu hoặc thay đổi giáo án (Ví dụ. Chong chóng: Học sinh chuẩn bị tài liệu dễ dàng hơn).

Sinh viên chuẩn bị vật liệu và dụng cụ dễ dàng hơn.

6. Nhận xét SGK Đạo đức lớp 4

Phiếu nhận xét SGK Đạo đức lớp 4
Phiếu nhận xét SGK Đạo đức lớp 4

UBND QUẬN …….
TRƯỜNG TH….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHỤ LỤC 3. Mẫu phiếu phản hồi sách giáo khoa lớp 4
(Kèm theo công văn số 3208 / SGDĐT-GDTHMN ngày 21/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: ……………….

Đơn vị : Trường tiểu học…….

Quận / TX / TP : …….

NHẬN XÉT CHO MẪU SÁCH LỚP 4
CHỦ ĐỀ: Đạo đức (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tiêu đề

Trang / dòng

Nội dung hiện tại

Đề xuất chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đầu tiên

Đồng cảm, giúp đỡ người khó khăn

14

Bức tranh 4 không minh họa rõ ràng một người phụ nữ ngồi trên ghế trong hoàn cảnh khó khăn

Khắc họa rõ nét hơn hình ảnh một người phụ nữ khuyết tật, cô đơn chẳng hạn

Học sinh rất dễ nhầm lẫn với việc hai em nhỏ trong hình đang làm việc nhà.

2

Thiết lập tình bạn

37

Mục tiêu:

-Tạo tình bạn trong trường học, làng mạc và các khối của thành phố

Hơn:

Tạo một cách chọn lọc tình bạn trong trường, làng và khối

Những học sinh thiếu kỹ năng chọn lọc sẽ dễ có mối quan hệ không tốt trong một số trường hợp khi bị bạn xấu rủ rê.

3

Bài học 8: Quý trọng tiền bạc

48

Chủ đề 7: Quý trọng đồng tiền

Tiết kiệm tiền của bạn

Giáo dục ý thức tiết kiệm nước, điện … tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên

…… .., ngày … tháng …. năm 2022
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

7. Nhận xét về sách giáo khoa thể dục lớp 4

Phiếu nhận xét SGK môn Thể dục lớp 4
Phiếu nhận xét SGK môn Thể dục lớp 4

UBND QUẬN …….
TRƯỜNG TH….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

UBND QUẬN ……

TRƯỜNG TH….

NHẬN XÉT SÁCH QUÊN MẪU SGK Ngữ văn 4
Chủ đề: Giáo dục phổ thông
SÁCH: KẾT NỐI KIẾN THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tiêu đề

Trang / dòng

Nội dung hiện tại

Đề xuất chỉnh sửa

Lý do được đề xuất

Bài 3: Đi vòng tròn

17-24

Đi vòng ra sau theo 1 đường thẳng đứng và nhiều đường thẳng đứng

Bỏ qua bài đăng này

Nội dung vòng sang phải, vòng trái là đủ

Bài 1: Động tác vươn thở, tay, chân đeo vòng.

26

Chuyển động tay

Động tác tay ở nhịp 1 có độ nghiêng

– Học sinh dễ quan sát, hình dung hơn

Bài 2: Động tác ngực, cơ bụng, toàn thân nở nang

31

Chuyển động toàn thân

Chuyển động toàn thân ở nhịp 2 lên với một bên

– Học sinh dễ quan sát, hình dung hơn

Bài 4: Nhảy dây

53

Nhảy dây qua từng chân

Nhảy dây kiểu chân trước và chân sau.

Tên nghe dễ hiểu

Trên đây là tổng hợp nội dung SGK Kết nối kiến ​​thức lớp 4 năm học 2022-2023 gồm 6 môn Toán, Sử – Địa, Đạo đức, Thể dục, Công nghệ, Khoa học. Xin vui lòng tham khảo Mẫu lời bình SGK lớp 4 mới nhất Chân trời sáng tạo năm học 2022 – 2023 và các bài liên quan khác tại mục Biểu mẫu: Giáo dục – Đào tạo.

Xem chi tiết bài viết

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Kết nối tri thức năm học 2022-2023

#Phiếu #góp #sách #giáo #khoa #lớp #Kết #nối #tri #thức #năm #học

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Kết nối tri thức năm học 2022-2023Góp ý SGK lớp 4 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hatienvenicevillas xin chia sẻ mẫu Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Kết nối tri thức năm học 2022-2023. Mục đích của mẫu phiếu góp ý sách giáo khoa kết nối tri thức là để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình mới, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 hơn.Các mẫu phiếu góp ý sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 4 Hatienvenicevillas chia sẻ dưới đây gồm các môn Toán, Lịch sử – Địa lí, Đạo đức, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Khoa học. Mời các bạn tham khảo chi tiết trong bài.Mẫu phiếu góp ý 6 môn sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 41. Phiếu góp ý sách giáo khoa là gì?2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa lí3. Góp ý sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 4 môn Khoa học 4. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức5. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ6. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đức7. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Phiếu góp ý sách giáo khoa là gì?Phiếu góp ý sách giáo khoa là biểu mẫu ghi lại các ý kiến đánh giá, nhận xét về sách giáo khoa – cụ thể ở đây là sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức của các giáo viên để ngành giáo dục nhanh chóng sửa đổi, điều chỉnh cho thích hợp.Trong Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 bộ Kết nối tri thức, thầy cô cần ghi rõ tên bài cần góp ý, trang, dòng, nội dung chỉnh sửa, lý do đề xuất cụ thể.2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa líMẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 mới nhất là phụ lục 3 được Đính kèm theo Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn tham khảo dưới đây.Phiếu góp ý sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí lớp 4(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})UBND HUYỆN …………….TRƯỜNG TH……………PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4MÔN: Lịch sử & Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống)Họ và tên giáo viên:……..Đơn vị: Trường Tiểu học…….Huyện/TX/TP:…….STTTên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất1Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa líTrang 6/12Chỉ một nơi có độ cao trên 1500m ở hình 1Tìm và chỉ Thủ đô Hà Nội ở hình 1HS mới lần đầu làm quen với bản đồ, nên chưa nhận biết được màu sắc thể hiện độ cao của hình 12Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương emTrang 14Hình 1: Bản đồ hành chính Việt NamChỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phốCác chữ thể hiện tỉnh và thành phố bị nhòe khó đọc3Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc BộBài 11: Sông Hồng và Văn minh sông HồngTrang 50/17Dựa vào bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam ở bài 1 và thông tin, em hãy:- Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.- Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.Đưa hình lược đồ sông Hồng chảy qua các tỉnh ở phía Bắc Việt Nam; Đọc thông tin và dựa vào lược đồ em hãy:- Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.- Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.Vì bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam nên HS sẽ khó nhận rõ vị trí của sông Hồng; và các em phải giở sách lại ở bài 1 mất nhiều thời gian của hoạt động học.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Góp ý sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 4 môn Khoa học Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa họcUBND HUYỆN …………….TRƯỜNG TH……………PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4MÔN: KHOA HỌCBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sốngHọ và tên giáo viên:……..Đơn vị: Trường Tiểu học…….Huyện/TX/TP:…….Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 13:Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kémTrang 50Hoạt động Luyện tập – vận dụngKể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém có trong nhà emKể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém mà em biếtPhạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.………….., ngày …… tháng …. năm 2022HIỆU TRƯỞNGNGƯỜI GÓP Ý4. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán Kết nối tri thứcPhiếu góp ý sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 4 môn Toán(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4MÔN: Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống)Họ và tên giáo viên:……………Đơn vị : Trường TH………….Huyện/TX/TP : ……………..STTTên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất1Bài 10. Số có sáu chữ số. 1 000 000Trang 36 tập 1Bài 2. Nam Quay vòng quay may mắn như hình bên và quan sát số ghi trên vùng và mũi tên chỉ vào. Hãy nêu các sự kiện có thể xảy ra.Bổ sung sự kiện trên vòng quay hay cho bảng sự kiện.Trên vòng quay chỉ có số mà yêu cầu học sinh nêu các sự kiện, chưa đủ dữ kiện để học sinh làm bài.2Bài 12. Các số trong phạm vi lớp triệuTrang 44 tập 1Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.Số nào dưới đây là mật khẩu két sắt? Biết rằng:-Mật khẩu không chứa chữ số 0 ở lớp triệu.- Chữ số hàng trăm nghìn khác 3.A. 190 968 028B. 1 000 000 000C. 276 389 000D. 537 991 833Sửa 1 trong hai đáp án C và DHoc sinh có thể khoanh cả hai đáp án C, D mà mật khẩu két sắt không dùng một lúc hai mật khẩu.5. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệPhiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệUBND HUYỆN…….TRƯỜNG TH …..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4MÔN CÔNG NGHỆHọ và tên giáo viên:……………Đơn vị : Trường TH………….Huyện/TX/TP : ……………..Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtKết nối tri thức với cuộc sốngChăm sóc hoa, cây cảnh trong chậuTrang27Phần 4. Cắt, tỉa vệ sinh và bắt sâu cho cây chưa có hướng dẫn sử dụng dụng cụ cắt, tỉa như thế nào để đảm bảo an toàn.Cần thêm nội dung hướng dẫn sử dụng đồ dùng cắt, tỉa cây.Để học sinh nắm được kiến thức cơ bản khi sử dụng các dụng cụ chăm sóc cây cảnh.Làm chuồn chuồn thăng bằngTrang 57Vật liệu và dụng cụ bài yêu cầu khó với học sinh.Thay đổi dụng cụ và vật liệu hoặc thay đổi nội bài (VD. Làm chong chóng: Học sinh học sinh chuẩn bị vật liệu dễ dàng hơn.)Học sinh chuẩn bị vật liệu và dụng cụ dễ dàng hơn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})6. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đứcMẫu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đứcUBND HUYỆN…….TRƯỜNG TH …..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)Họ và tên giáo viên:……..Đơn vị : Trường Tiểu học…….Huyện/TX/TP :…….PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4MÔN: Đạo đức (Kết nối tri thức với cuộc sống)STTTên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất1Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn14Tranh số 4 chưa minh hoạ rõ nét người phụ nữ ngồi trên ghế có hoàn cảnh khó khănMinh hoạ cho rõ nét hơn hình ảnh người phụ nữ bị khuyết tật, neo đơn chẳng hạnHọc sinh dễ nhầm lẫn với việc hai bạn nhỏ trong tranh đang làm việc nhà2Thiết lập mối quan hệ bạn bè37Mục tiêu:-Tạo lập được mối quan hệ bạn bè ở trường học, làng xóm, khối phốThêm:Tạo lập có chọn lọc mối quan hệ bạn bè ở trường học, làng xóm, khối phốHọc sinh thiếu kĩ năng chọn lọc sẽ dễ dàng gặp mối quan hệ không tốt trong một số trường hợp bị bạn bè xấu rủ rê3Bài 8:Quý trọng đồng tiền48Chủ đề 7: Quý trọng đồng tiềnTiết kiệm tiền củaGiáo dục được việc tiết kiệm nước, điện… tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên…….., ngày … tháng …. năm 2022GIÁO VIÊN GÓP Ý7. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chấtUBND HUYỆN…….TRƯỜNG TH …..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcUBND HUYỆN……TRƯỜNG TH….PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SGK LỚP 4MÔN: GDTCBỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNGTên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLý do đề xuấtBài 3: Đi đều vòng sau17-24Đi đều vòng sau theo 1 hàng dọc và nhiều hàng dọcBỏ bài nàyNội dung đi đều vòng phải, vòng trái là đủ rồiBài 1: động tác vươn thở, tay, chân với vòng26Động tác tayĐộng tác tay ở nhịp 1 lên có thêm hình nghiêng- HS dễ quan sát sát và dễ hình dung hơnBài 2: động tác lườn, lưng bụng, toàn thân với vòng31Động tác toàn thânĐộng tác toàn thân ở nhịp 2 lên có thêm hình nghiêng- HS dễ quan sát sát và dễ hình dung hơnBài 4: Nhảy dây53Nhảy dây qua từng chânNhảy dây theo kiểu chân trước, chân sau.Tên gọi nghe dễ hiểuTrên đây là tổng hợp các Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Kết nối tri thức năm học 2022-2023 với sáu môn học là Toán, Lịch sử – Địa lí, Đạo đức, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Khoa học. Mời các bạn tham khảo mẫu Phiếu góp ý bộ sách giáo khoa lớp 4 Chân trời sáng tạo năm học 2022 – 2023 mới nhất và các bài viết liên quan khác tại mục Biểu mẫu: Giáo dục – Đào tạo nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *