Hướng dẫn

Nhất trí phương án tăng lương công chức, viên chức từ 01/07/2023

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, đ.Dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Giai đoạn 2023 – 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương tại Nghị quyết 34 2021 của Quốc hội.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, Chính phủ kiến ​​nghị tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù do cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27. Năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chính phủ cũng đề xuất năm 2023 giữ nguyên mức lương hiện hành như năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng / năm). tháng).

Về ngân sách chi tăng lương cho công chức, viên chức, theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự kiến ​​tăng chi NSNN khoảng 60.000 tỷ đồng, trong tổng số tăng chi khoảng 338.000 – 340.000 tỷ đồng. VND vào năm 2023.

Về nguồn ngân sách chi tăng lương, Chính phủ cho biết, cùng với việc sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và địa phương, dự kiến ​​bố trí dự toán chi ngân sách trung ương hàng năm. Năm 2023 là 12.500 tỷ đồng để đảm bảo nguồn thực hiện.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho rằng Ủy ban đồng ý trì hoãn cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như Nghị quyết 27.

Ủy ban này cũng đồng ý với phương án tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng / tháng và tăng mức hỗ trợ một số đối tượng chính sách theo trình Chính phủ.

Từ năm 2020 đến nay vẫn chưa điều chỉnh mức lương cơ sở, nếu giữ nguyên mức hiện tại (1,49 triệu đồng / tháng) sẽ ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người lao động trong khu vực nhà nước, một số đối tượng. người nghỉ hưu trước năm 1995, người có công, phụ cấp nghề cho cán bộ y tế, y tế dự phòng tuyến thấp, n.Việc điều chỉnh tăng lương cho các đối tượng này là phù hợp.

Cơ quan xác minh cũng đồng ý tăng lương với kế hoạch do Chính phủ đệ trình, đồng thời giữ nguyên mức lương hiện tại vào năm 2022 với các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế thu tài chính đặc thù.

Mọi người cần quan tâm đến mức lương cơ sở này để bảo vệ quyền lợi của mình.

Xem chi tiết bài viết

Nhất trí phương án tăng lương công chức, viên chức từ 01/07/2023

#Nhất #trí #phương #án #tăng #lương #công #chức #viên #chức #từ

Ngày 20/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo đó, từ ngày 1/7/2023, dự kiến sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (khoảng 20,8%); tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo khoảng 12,5% và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%.Dự kiến tăng lương cơ sở từ giữa năm 2023Theo ý kiến, cùng với mức điều chỉnh tăng 7,4% đã thực hiện năm 2022 thì cơ bản tương đương mức tăng lương cơ sở.Bên cạnh đó việc hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%.Từ ngày 1/01/2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25 năm 2021 của Bộ Chính trị.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 – 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương tại Nghị quyết 34 năm 2021 của Quốc hội.Đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 năm 2018 của T.Ư Đảng.Chính phủ cũng đề nghị năm 2023 giữ nguyên mức lương hiện hưởng như năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng).Về ngân sách để tăng lương công chức, viên chức, báo cáo của Bộ trưởng Tài chính, dự kiến sẽ tăng chi ngân sách nhà nước khoảng 60.000 tỉ đồng, trong tổng số tăng chi khoảng khoảng 338.000 – 340.000 tỉ đồng của năm 2023.Về nguồn ngân sách cho tăng lương, Chính phủ cho biết, cùng với việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương, dự kiến bố trí dự toán chi ngân sách T.Ư năm 2023 là 12.500 tỉ đồng để đảm bảo nguồn thực hiện.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội cho biết, Ủy ban nhất trí lùi thời gian cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang như Nghị quyết 27.Ủy ban này cũng nhất trí với phương án tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng và tăng khoản hỗ trợ một số đối tượng chính sách như Chính phủ trình.Lương cơ sở chưa được điều chỉnh từ năm 2020 tới nay, nếu giữ mức như hiện nay (1,49 triệu đồng/tháng) sẽ ảnh hưởng tới đời sống một bộ phận người lao động trong khu vực nhà nước, một số đối tượng người nghỉ hưu trước năm 1995, người có công, phụ cấp nghề với cán bộ y tế, y tế dự phòng hiên thấp, nên điều chỉnh tăng lương cho các đối tượng này là phù hợp.Cơ quan thẩm tra cũng nhất trí việc tăng lương với phương án Chính phủ trình, đồng thời giữ nguyên mức lương hiện hành năm 2022 với các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế thu nhập tài chính đặc thù.Mọi người cần lưu ý mức lương cơ sở này để bảo vệ quyền lợi của mình nhé.


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *