Linh Tinh

Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua, bán không?

Mua bán đất nằm trong quy hoạch có được không?

  • 1. Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua bán không?
  • 2. Làm sao để biết đất có nằm trong quy hoạch hay không?

Đất nằm trong quy hoạch có được mua bán không? Làm sao để biết đất đã có quy hoạch hay chưa? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm, dưới đây là một số quy định về quy hoạch đất mà mọi người nên biết để tránh những rắc rối về sau.

  • Hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân

Đất quy hoạch là đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất của từng địa phương, được phân loại theo từng mục đích sử dụng… Vậy đất quy hoạch có được bán, xây dựng không? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

1. Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua bán không?

Khoản 7, 8 của Luật Đất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018) (sau đây viết tắt là Luật Đất đai), quy định như sau:

7. Trường hợp đã công bố quy hoạch sử dụng đất mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. theo luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng nhà ở mới. công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất đã được công bố trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm không có quyết định thu hồi đất hoặc không được phép chuyển mục đích sử dụng đất. mục đích sử dụng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi, chuyển mục đích đối với khu đất. diện tích đất được ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc đã điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không thông báo điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền của mình. theo quy định tại khoản 7.

Theo quy định trên thì nhà, đất nằm trong quy hoạch bị hạn chế một số quyền, tuy nhiên không hạn chế quyền chuyển nhượng đối với nhà, đất nằm trong quy hoạch mặc dù đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận hoặc huyện. chưa.

Vì vậy, những người có nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn được chuyển nhượng.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có thông báo. hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn ra thông báo, quyết định thu hồi đất không quá 03 năm, kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Như vậy, nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể mua bán được nhưng sẽ xảy ra hai trường hợp sau:

– Mua bán trước khi có thông báo, quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận;

– Mua bán sau khi có thông báo, quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận.

2. Làm sao để biết đất có nằm trong quy hoạch hay không?

Mọi người có thể xem kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để biết đất có nằm trong quy hoạch hay không thông qua các cách sau:

– Xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đó.

– Xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

– Xem quy hoạch sử dụng đất qua Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. (Điểm a Khoản 3 Điều 48 Luật Đất đai)

Vui lòng tham khảo thêm các bài viết liên quan trong mục Hỏi đáp pháp luật.

Xem chi tiết bài viết

Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua, bán không?

#Nhà #đất #nằm #trong #quy #hoạch #có #được #mua #bán #không

Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua, bán không?Làm thế nào để biết đất có nằm trong quy hoạch? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Có được mua bán đất nằm trong quy hoạch1. Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua, bán?2. Làm sao để biết đất có nằm trong quy hoạch không?Đất nằm trong quy hoạch có được mua bán không? Làm sao biết đất có quy hoạch hay không? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm. Sau đây là một số quy định về đất quy hoạch người dân nên nắm rõ để tránh các rắc rối về sau.Hướng dẫn khám, chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chipĐất quy hoạch chính là vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương, phân theo từng mục đích sử dụng… Vậy đất quy hoạch có được bán hay xây nhà không? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.1. Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua, bán?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khoản 7, 8 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018) (sau đây gọi là Luật Đất đai), quy định như sau:7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luậtTrường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo quy định trên thì nhà, đất nằm trong quy hoạch bị hạn chế một số quyền, tuy nhiên không hạn chế quyền chuyển nhượng đối với nhà, đất nằm trong quy hoạch mặc dù có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện hay chưa.Do đó, người có nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể chuyển nhượng.Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn ra thông báo hoặc quyết định thu hồi đất là trong vòng 03 năm kể từ khi kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố.Như vậy, nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được mua, bán nhưng sẽ xảy ra 02 trường hợp sau:- Mua, bán trước khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận;- Mua, bán sau khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận.2. Làm sao để biết đất có nằm trong quy hoạch không?Người dân có thể xem kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để biết đất có nằm trong quy hoạch không thông qua các cách sau đây:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Xem kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến kế hoạch sử dụng đất đó.- Xem kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.- Xem kế hoạch sử dụng đất thông qua cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. (điểm a khoản 3 Điều 48 Luật Đất đai)Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.