Phổ biến pháp luật

Người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

Hỗ trợ lên đến 3,7 triệu đồng cho người tham gia nhiễm Covid-19

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2022 / NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 12/2021 / UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng bệnh. , chống lại dịch COVID-19.

  • Mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng, chống dịch

Theo đó, đối với những người tham gia công tác hỗ trợ chống dịch bị nhiễm vi khuẩn Covid-19 sẽ nhận được hỗ trợ lên đến 3,7 triệu đồng.

Sau đây là các chế độ, chính sách đối với người được huy động, vận động tham gia phòng, chống bệnh nhiễm vi rút COVID-19 mới được ban hành tại Nghị định 29/2022 / NĐ-CP như sau:

* Đối với người tham gia phòng, chống COVID-19 đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế công lập:

– Được hưởng tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị bệnh do nhiễm vi rút COVID-19. Trong đó quỹ bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, phần còn lại ngân sách nhà nước chi trả;

– Được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.

* Đối với người tham gia phòng, chống COVID-19 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng các chế độ phòng, chống COVID-19 nếu tham gia thực hiện nhiệm vụ. Phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 trong quá trình điều trị COVID-19.

* Đối với người tham gia phòng, chống COVID-19 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, ngoài các chế độ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Nghị định 29/2022 / NĐ-CP thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần. với cấp độ sau:

– Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày mức 1.855.000 đồng / người;

– Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 30 ngày liên tục trở lên mức 3.710.000 đồng / người.

Nghị định 29/2022 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

#Người #tham #gia #chống #dịch #bị #mắc #Covid19 #được #hỗ #trợ #đến #triệu #đồng

Người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng với người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.Biểu mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịchTheo đó, đối với người tham gia công tác hỗ trợ chống dịch bị mắc Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng.Sau đây là chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19 mới được ban hành tại Nghị định 29/2022/NĐ-CP như sau:* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế công lập:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm COVID-19. Trong đó quỹ bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại;- Được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.* Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngoài các chế độ quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 11 Nghị định 29/2022/NĐ-CP, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần với mức như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày mức 1.855.000 đồng/người;- Đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 30 ngày liên tục trở lên mức 3.710.000 đồng/người.Nghị định 29/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/4/2022.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.