Linh Tinh

Một số điểm đáng chú ý của dự thảo Luật công chức, viên chức

Tải xuống Bản in

Luật Cán bộ, Công chức Luật viên chức đã được ban hành nhiều năm trước đây. Một số quy định của các Luật này được coi là không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 2 Luật này. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý về Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức mà hatienvenicevillas.com.vn đã tổng hợp, mời các bạn cùng theo dõi.

Những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật Viên chức

  • 1. Không còn chế độ công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
  • 2. Không hạn chế ngạch công chức hiện có.
  • 3. Thêm 2 trường hợp được tuyển dụng thông qua thi tuyển.
  • 4. Nhiều đối tượng được nhận vào làm công chức
  • 5. Bỏ kỷ luật cách chức.
  • 6. Kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức.

Xuống đây, hatienvenicevillas.com.vn sẽ cập nhật những nội dung mới, đáng chú ý và có khả năng tác động vào dự thảo.

1. Không còn chế độ công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo dự thảo, công chức không bao gồm những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức. người phục vụ 2008.

2. Không hạn chế ngạch công chức hiện có.

Khoản 1, Điều 34 Luật Cán bộ, công chức hiện phân loại công chức thành bốn ngạch theo các ngạch: Chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; Chuyên viên hoặc tương đương; Ngạch nhân viên hoặc tương đương và ngạch nhân viên…

Dự thảo đề xuất bỏ cách phân loại như trên, các ngạch công chức, ngạch của từng ngạch công chức gắn với vị trí việc làm và mức lương sẽ do Chính phủ quy định cụ thể.

3. Thêm 2 trường hợp được tuyển dụng thông qua thi tuyển.

Trước đây, Luật Cán bộ, công chức quy định chỉ có một trường hợp công chức được tuyển dụng qua thi tuyển là người có đủ tiêu chuẩn và tình nguyện công tác từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, vùng biển. hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung 02 trường hợp khác.

– Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, các nhà khoa học trẻ;

– Những người có tài năng.

4. Nhiều đối tượng được nhận vào làm công chức

Bên cạnh việc thi tuyển, xét tuyển, dự thảo cũng quy định người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận công chức một số trường hợp như:

– Viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập

– Cán bộ, công chức cấp xã

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; công nhân cơ xương khớp…

Đây là nội dung chưa được đề cập trong Luật Cán bộ, công chức hiện hành.

5. Bỏ kỷ luật cách chức.

Điều 79 của Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định 6 hình thức kỷ luật đối với công chức gồm: Khiển trách; Cảnh báo; Mức lương thấp hơn; Cách chức; Từ chức và Buộc từ chức.

Dự thảo đã sửa lại Điều 79 nêu trên, theo đó bỏ hình thức kỷ luật cách chức, chỉ giữ lại 05 hình thức kỷ luật còn lại.

Riêng hình thức miễn nhiệm chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Việc giảm lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.

6. Kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức.

Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó mà cán bộ, công chức có hành vi vi phạm thì không bị xem xét xử lý kỷ luật.

Dự thảo Luật sửa đổi quy định thời hiệu là 60 tháng; trong khi Luật hiện hành chỉ quy định 24 tháng kể từ thời điểm vi phạm.

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và luật sư Dự kiến ​​tổ chức sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 8 – khóa XIV.

Xem chi tiết bài viết

Một số điểm đáng chú ý của dự thảo Luật công chức, viên chức

#Một #số #điểm #đáng #chú #của #dự #thảo #Luật #công #chức #viên #chức

Một số điểm đáng chú ý của dự thảo Luật công chức, viên chứcNhững điểm mới nổi bật trong Luật cán bô, công chức và Luật viên chức sửa đổi Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được ban hành cách đây nhiều năm. Một số quy định tại các Luật này được cho là không còn phù hợp với thực tiễn. Do đó, hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 2 Luật này. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý về Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức hatienvenicevillas.com.vn đã tổng hợp lại, mời các bạn cùng theo dõi.Các điểm đáng chú ý của dự thảo Luật công chức, viên chức1. Không còn chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập2. Không khống chế ngạch công chức như hiện tại3. Thêm 2 trường hợp được tuyển dụng thông qua xét tuyển4. Nhiều đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức5. Bỏ hình thức kỷ luật giáng chức6. Kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật công chức(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Dưới đây, hatienvenicevillas.com.vn sẽ cập nhật những nội dung mới, đáng chú ý và có khả năng tác động đến đông đảo bộ phận cán bộ, công chức tại dự thảo.1. Không còn chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lậpTheo dự thảo, công chức không bao gồm những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội như định nghĩa nêu tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008.2. Không khống chế ngạch công chức như hiện tạiKhoản 1 Điều 34 của Luật Cán bộ, công chức hiện nay phân loại công chức thành 04 loại theo các ngạch tương ứng: Ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; Ngạch chuyên viên hoặc tương đương; Ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên…Dự thảo đề xuất bỏ cách phân loại nêu trên, các ngạch công chức, thứ bậc của từng ngạch công chức gắn với vị trí việc làm và tiền lương sẽ do Chính phủ quy định cụ thể.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Thêm 2 trường hợp được tuyển dụng thông qua xét tuyểnTrước đây, Luật Cán bộ, công chức quy định chỉ có 01 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển là người đủ điều kiện, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung thêm 02 trường hợp khác.- Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;- Người có tài năng.4. Nhiều đối tượng được tiếp nhận vào làm công chứcNgoài thi tuyển và xét tuyển, dự thảo còn quy định người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có thể tiếp nhận vào làm công chức đối với một số trường hợp như:- Viên chức đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập- Cán bộ, công chức cấp xã- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu…Đây là nội dung không được đề cập đến trong Luật Cán bộ, công chức hiện hành.5. Bỏ hình thức kỷ luật giáng chứcĐiều 79 của Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định 6 hình thức kỷ luật đối với công chức, gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức và Buộc thôi việc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Dự thảo đã sửa đổi lại Điều 79 nêu trên, theo đó bỏ hình thức kỷ luật Giáng chức, chỉ giữ lại 05 hình thức kỷ luật còn lại.Riêng hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.6. Kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật công chứcThời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.Dự thảo Luật sửa đổi quy định thời hiệu là 60 tháng; trong khi đó Luật hiện nay chỉ quy định là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.Dự thảo Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 8 – Khóa XIV.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.