Linh Tinh

Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Tải xuống Bản in

Mẫu công văn đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

#Mẫu #văn #bản #đề #nghị #cấp #chứng #thư #số #cho #cá #nhân #của #Cơ #quan #tổ #chức #quản #lý #trực #tiếp

Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là gì?2. Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là gì?Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cấp chứng thư số… Mẫu được ban hành theo Thông tư 185/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp<CƠ QUAN CHỦ QUẢN><CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP>——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————<Số, ký hiệu>V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân<Địa danh>, ngày … tháng … năm …Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật):- Họ và tên:………………………Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………Ngày cấp:………………..Nơi cấp: ……………….- Chức vụ:………………………..Số điện thoại di động:………………………Địa chỉ thư điện tử công vụ:………………………..- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tổ chức công tác>.2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tổng số cá nhân đăng ký>, gồm:TTHọ và tênNgày sinhSố CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấpĐịa chỉ thư điện tử công vụ (1)Tên cơ quan, tổ chức công tácTỉnh/Thành phố (2)Chức vụSố điện thoại di độngSố hiệu chứng thư số cũ (nếu có)SIM PKI (3)0102…Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT,…Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (4)(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Ghi chú:(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail…)(2) Tỉnh/Thành phố của cơ quan, tổ chức công tác.(3) Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muốn chuyển sổ đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs” (Ví dụ: Viettel/cs).(4) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếpMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *