Linh Tinh

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Tải xuống Bản in

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu là mẫu tờ trình được lập để phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. Mẫu đơn nêu rõ nội dung tờ trình, danh sách nhà thầu … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn xin quy hoạch cán bộ
  • Mẫu đề xuất phê duyệt ngân sách

Trình duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách nhà thầu là mẫu tờ trình được lập để trình duyệt danh sách nhà thầu.

Mẫu trình duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu nêu rõ:

Thông tin đơn vị đề xuất

nội dung đề xuất

Mời các bạn đón đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

#Mẫu #tờ #trình #phê #duyệt #danh #sách #xếp #hạng #nhà #thầu

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầuMẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu là mẫu bản tờ trình được lập ra để phê duyệt về danh sách xếp hạng nhà thầu. Mẫu nêu rõ nội dung của tờ trình, danh sách nhà thầu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu tờ trình quy hoạch cán bộMẫu tờ trình phê duyệt dự toánBản tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu nêu rõ:Thông tin đơn vị đề xuấtNội dung đề xuấtMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *