Linh Tinh

Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu

Tải xuống Bản in

Mời bạn đọc tham khảo phần tín dụng ngân hàng trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu

#Mẫu #thông #báo #tiếp #tục #phong #tỏa #ngừng #phong #tỏa #trái #phiếu

Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếuThông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thông báo về việc tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếuMẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp tục hoặc ngừng phong tỏa trái phiếu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa công cụ nợMẫu hợp đồng mua lại trái phiếu của chính quyền địa phươngThông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếuTÊN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số:V/v thông báo tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán lại theo phương thức thỏa thuận………, ngày… tháng… năm……(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt NamCăn cứ hợp đồng thỏa thuận mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh số…. ngày … tháng … năm…, ……(tên ngân hàng chính sách) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa số trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đã ký hợp đồng mua lại và ngừng phong tỏa số trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh không thống nhất mua lại, cụ thể như sau:1. Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đã ký hợp đồng mua lại đề nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh không thống nhất mua lại đề nghị ngừng phong tỏa như sau:Thông tin về trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán lạiThông tin về việc tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhTTChủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhSố tài khoản lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhSố tài khoản nhận tiền thanh toán bán lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhKhối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh sở hữuKhối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán lại đã đề nghị phong tỏaĐề nghị tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhKhối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đề nghị tiếp tục phong tỏaKhối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đề nghị ngừng phong tỏaI. Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:- Ngày phát hành đầu tiên:- Ngày đáo hạn:- Lãi suất danh nghĩa:- Phương thức thanh toán gốc, lãi1A2B3C…Tổng cộngII. Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:- Ngày phát hành đầu tiên:- Ngày đáo hạn:- Lãi suất danh nghĩa:- Phương thức thanh toán gốc, lãi1G2H3K…Tổng cộng…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo Mục 1 nêu trên cho đến ngày ……(chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ) thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho chủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán thông báo việc hủy niêm yết trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký, hủy đăng ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định.Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam./.Nơi nhận:- Như trên;- Sở GDCK (để theo dõi);- Lưu: VT, …TỔNG GIÁM ĐỐCNGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH(Ký tên và đóng dấu)Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.