Linh Tinh

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu

Tải xuống Bản in

Mời bạn đọc tham khảo phần tín dụng ngân hàng trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu

#Mẫu #thông #báo #phong #tỏa #trái #phiếu

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếuThông báo phong tỏa trái phiếu Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thông báo về viêc phong tỏa trái phiếuMẫu thông báo phong tỏa trái phiếu là mẫu bản thông báo về việc phong tỏa trái phiếu. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, khối lượng trái phiếu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu đăng ký bán công cụ nợ theo phương thức thỏa thuậnMẫu báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoàiThông báo phong tỏa trái phiếuTÊN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số:V/v thông báo phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán lại theo phương thức thỏa thuậnHà Nội, ngày… tháng… năm……(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt NamCăn cứ danh sách đăng ký bán lại của chủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, ……(tên ngân hàng chính sách) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong tỏa số trái phiếu đăng ký bán lại từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …., cụ thể như sau:Thông tin về trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán lạiThông tin về việc phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán lạiTTChủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhTài khoản lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhKhối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh sở hữuKhối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán lại đề nghị phong tỏaĐơn vị đại diện thỏa thuận bán lại(*)I. Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:- Ngày phát hành lần đầu:- Ngày đáo hạn:- Lãi suất danh nghĩa:- Phương thức thanh toán gốc, lãi1A2B3C…Tổng cộngII. Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:- Ngày phát hành lần đầu:- Ngày đáo hạn:- Lãi suất danh nghĩa:- Phương thức thanh toán gốc, lãi1G2H3K…Tổng cộng…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(*) Ghi rõ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị thỏa thuận bán lại cho khách hàng.Nơi nhận:- Như trên;- Sở GDCK (để theo dõi);- Lưu: VT, …TỔNG GIÁM ĐỐC(Ký tên và đóng dấu)Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.