Linh Tinh

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

Tải xuống Bản in

Mời bạn đọc tham khảo phần tín dụng ngân hàng trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

#Mẫu #thông #báo #phong #tỏa #trái #phiếu #chính #quyền #địa #phương #đăng #ký #hoán #đổi

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổiThông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi theo phương thức thỏa thuận Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổiMẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu đăng ký hoán đổiMẫu thông báo phong tỏa công cụ nợ đăng ký hoán đổiThông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi theo phương thức thỏa thuậnỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số:V/v thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi theo phương thức thỏa thuận………, ngày… tháng… năm……(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt NamCăn cứ danh sách đăng ký hoán đổi của chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương, ……(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương (trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi) đăng ký hoán đổi từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …., cụ thể như sau:Thông tin về trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổiThông tin về việc phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổiTTChủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phươngSố tài khoản lưu ký trái phiếu chính quyền địa phươngKhối lượng trái phiếu chính quyền địa phương sở hữuKhối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi đề nghị phong tỏaĐơn vị đại diện thỏa thuận hoán đổi(*)I. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:- Ngày phát hành lần đầu:- Ngày đáo hạn:- Lãi suất danh nghĩa:- Phương thức thanh toán gốc, lãi1A2B3C…Tổng cộngII. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:- Ngày phát hành lần đầu:- Ngày đáo hạn:- Lãi suất danh nghĩa:- Phương thức thanh toán gốc, lãi1G2H3K…Tổng cộng…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị thỏa thuận hoán đổi cho khách hàng.Nơi nhận:- Như trên;- Sở GDCK (để theo dõi);- Lưu: VT, …CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG(Ký tên và đóng dấu)Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.